logo 201 consulting logo

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa souvisí s vysokou mírou registrované nezaměstnanosti, se kterou se potýká převážná část programového území na straně jedné a s nevyužitým potenciálem, který pro tento region představuje jeho přírodní a kulturní bohatství, na straně druhé. Podporována bude snaha o ekonomiku s vysokou zaměstnaností, a sociální a územní soudržnost. Dále bude podporováno zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. 

Podporované aktivity

  • Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit
  • Realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu 
  • Např. festivaly tradic, či ukázky tradičních řemesel 
  • Rekonstrukce a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit
  • Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky)
  • Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrastruktury usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.)
  • Využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace
  • Společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území
  • Společné účastni na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu, včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.) 
  • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, NNO, Evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu. 

Aktuálně je vyhlášená výzva do 10. 5. 2016.