logo 201 consulting logo

Sociální bydlení (SVL) II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Datum vyhlášení výzvy: 1/2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 2/2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 7/2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

DEFINICE ŽADATELE

  • Nestátní neziskové organizace
  • Obce 
  • Církve a církevní organizace

ÚZEMÍ

Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hlavního města Prahy. 

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Bude upřesněno s vyhlášením výzvy. 

Další podrobnosti budou upřesněny s vyhlášením výzvy.