logo 201 consulting logo

Sociální inovace (opakování výzvy č. 1)

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: prosinec 2017

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: září 2018

Podporované aktivity

  • Testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy

Definice žadatele

  • Nestátní neziskové organizace;
  • Poskytovatelé sociálních služeb;
  • Školy, vysoké školy a veřejně výzkumné instituce;
  • OSVČ;
  • Obce, organizace zřizované kraji a obcemi;
  • Obchodní korporace.

území

Celá ČR včetně hlavního města Prahy.

Výše dotace a investice

Bude upřesněno ve Výzvě.