logo 201 consulting logo

Spolupráce institucí a komunit

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa je zaměřena na zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. Budou podporována opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni; rozvoj spolupráce institucí veřejné správy a vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.

Podporované aktivity

  • Realizace spolupráce samospráv a komunit v oblastech jako je spolupráce mládeže, aktivity zaměřené na mládež (včetně osvětových aktivit), společensko-kulturní aktivity přispívající ke vzájemnému poznání a porozumění apod.
  • Kooperační aktivity směřující k upevňování společné identity
  • Společné plánování rozvoje dopravní sítě a koordinace investic do silniční infrastruktury, včetně spolupráce ve vývoji environmentálně příznivých systémů v pohraničí
  • Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny 
  • Spolupráce a budování společných administrativních kapacit a realizace osvětových opatření v oblasti ochrany klimatu
  • Spolupráce v oblasti územního plánování a využití území
  • Spolupráce institucí působících na trhu práce 
  • Realizace společných aktivit v oblasti veřejných služeb celospolečenského významu

Definice žadatele

Žadateli v rámci osy mohou být orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; nestátní neziskové organizace; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; evropské seskupení pro územní spolupráci; církve a náboženské spolky.