logo 201 consulting logo

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na vytváření a realizování řešení zaměřených na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře, zlepšení územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn a zvýšení kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit energie CO2.

Podporované aktivity

  • Vývoj a testování řešení pro zlepšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury (včetně budov)
  • Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře 
  • Rozvoj a využití potenciálu energie z obnovitelných zdrojů
  • Zvýšení energetické účinnosti v malých a středních podnicích
  • Hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie
  • Zlepšit koordinace energetických sítí
  • Koncepce mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2
  • Služby podporující inteligentní nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních městských regionech
  • Inovační modely financování pro zavedení zelených technologií 

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, dodavatelé energií, energetické řídící instituce a podniky, regionální asociace, regionální inovační agentury, NNO, financující instituce, vzdělávací a školící centra, vysoké školy a výzkumné instituce.