logo 201 consulting logo

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na rozvíjení kapacit pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů, rozvíjení kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů a zlepšení řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa s lepšími životními podmínkami.

Podporované aktivity

  • Strategie a nástroje pro udržitelné řízení chráněných nebo ekologicky velmi cenných oblastí
  • Udržitelné využívání přírodních zdrojů pro regionální rozvoj
  • Inovativní technologie pro efektivní řízení životního prostředí
  • Valorizace kulturního dědictví a zdrojů kulturních a tvůrčích odvětví
  • Podpora využívání kulturního dědictví pro regionální hospodářský růst
  • Podpora udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti s využitím kulturního dědictví 
  • Řízení a zlepšování kvality životního prostředí ve funkčních městských regionech
  • Posílení kapacit pro plánování a řízení životního prostředí ve funkčních městských regionech
  • Podpora „smart city“ strategií
  • Ozdravení a obnova brownfields 

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, podniky, sdružení, regionální inovační agentury, zvláštní zájmové skupiny, nevládní organizace, finanční instituce, vzdělávací a školící organizace, jakož i vysoké školy a výzkumné ústavy.