logo 201 consulting logo

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa je zaměřena na posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy, podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. 

Podporované aktivity

  • Podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru 
  • Posílení sítí (zvlášť nevládních organizací) na místní/regionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a cíli
  • Podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další místní aktivity zaměřené na soudržnost 

Definice žadatele

Žadatelem mohou být orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace, komory a sdružení, veřejné instituce pro vývoj a inovace, vzdělávací instituce a vysoké školy.