logo 201 consulting logo

Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na posílení přeshraniční spolupráce jako takové, která má být realizována v rámci malých projektů na lokální a regionální úrovni, ale i prostřednictvím dlouhodobé spolupráce institucí.  

Podporované aktivity

  • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů (tzv. Dispoziční fondy spravované euroregiony – projekty people-to-people)
  • Spolupráce mezi občany a institucemi – kooperace pro dlouhodobou spolupráci, sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdružení za účelem výměny zkušeností, spolupráce na potlačení negativních jevů, přeshraniční kooperace v oblasti veřejné hromadné dopravy

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou veřejné a soukromé instituce z oblasti výzkumu a inovací, subjekty veřejné správy, neziskové organizace (vč. církví), komory a sdružení, ESÚS.