logo 201 consulting logo

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY 

Předpokládané datum vyhlášení: 9. 8. 2016

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 8. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T. 

DEFINICE ŽADATELE

  • Kraje
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

ÚZEMÍ

Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací, vymezených v integrovaných strategiích ITI pro Pražskou metropolitní oblast mimo území hl. m. Prahy, Plzeňskou a Brněnskou metropolitní oblast, Olomouckou a Ostravskou aglomeraci.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 85 %.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.