logo 201 consulting logo

Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací a zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací.

Podporované aktivity

  • Posílení společných kapacit výzkumu ve znalostních a výzkumných institucích 
  • Společné využití výzkumných a inovačních kapacit
  • Podpora přeshraničních výzkumných záměrů (včetně potřebného vybavení) 
  • Pořizování infrastruktury ve formy nástrojů a přístrojů (jako předpoklad pro realizaci budoucích kooperací)
  • Výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a inovací 
  • Podpora přeshraničních kooperací a společných projektů ve výzkumu a inovacích (vč. transferu know-how atd.)
  • Rozvoj a zakládání regionálních/kompetenčních center a vědeckých parků 
  • Posilování aktivit malých a středních podniků v klastrech a sítích

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou soukromé a veřejné právnické osoby, vzdělávací a výzkumné instituce, subjekty veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, malé a střední podniky.