logo 201 consulting logo

Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení realizace strategií a programů regionálního rozvoje, zejména programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropské územní spolupráce v oblasti výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit.

Podporované aktivity

  • Posilování infrastruktury a kapacit v oblasti výzkumu a inovací – např. zlepšení finančních nástrojů na podporu inovací
  • Dosahování inovací prostřednictvím regionálních inovačních řetězců ve zvolené oblasti „inteligentní specializace“

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty.