logo 201 consulting logo

Výzva pro ÚSC (Hl. m. Praha)

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Předpokládané datum vyhlášení: březen 2018

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: květen 2018

Podporované aktivity

  • Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 či jiných strategických dokumentech. 

Definice žadatele

  • Hl. m. Praha
  • Městské části hl. m. Prahy

území

Hlavního města Praha. 

Výše dotace a investice

Bude upřesněno s vyhlášením výzvy. 

Další podrobnosti budou upřesněny s vyhlášením výzvy.