logo 201 consulting logo

Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Cíl programu

Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, dále pak prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků a rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů

Termíny

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 6. 2019

Podporované aktivity

  • Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 či jiných strategických dokumentech. 

Definice žadatele

  • Obce a kraje 
  • Asociace a sdružení obcí a krajů 
  • Dobrovolné svazky obcí

území

ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace a investice

Míra dotace: až 85 %

Alokace Výzvy: 285 mil. Kč

Další podrobnosti budou upřesněny s vyhlášením výzvy.