logo

Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Termíny

Předpokládané datum vyhlášení: březen 2018

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: květen 2018

Podporované aktivity

  • Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 či jiných strategických dokumentech. 

Definice žadatele

  • Obce a kraje 
  • Asociace a sdružení obcí a krajů 
  • Dobrovolné svazky obcí

území

ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace a investice

Bude upřesněno s vyhlášením výzvy. 

Další podrobnosti budou upřesněny s vyhlášením výzvy.