logo 201 consulting logo

Vzdělávání a kvalifikace

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

V rámci osy bude podporována příprava a realizace společného vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce a rozvoj vzdělávání v rámci školského systému.

Podporované aktivity

  • Příprava (či úprava), koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a další forem společného vzdělávání 
  • Realizace přeshraničních výměn učňů, studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními
  • Systémová opatření v oblasti vzdělávání – studie, strategie, výměna informací a zkušeností 
  • Iniciace a propagace nových a rozvoj (adaptace) stávajících vzdělávacích nabídek a programů včetně realizace pilotních kurzů/vzdělávacích cyklů, vznikající zejména ve spolupráci vzdělávacích zařízení a institucí trhu práce
  • Realizace pracovních stáží a praxí u ekonomických subjektů, orgánů státních správy a dalších organizací, u nichž si mohou učni a studenti zvýšit kvalifikaci a ověřit teoretické znalosti v praxe
  • Výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo polštiny) 

Definice žadatele

Příjemcem pro tuto osu mohou být orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.