logo 201 consulting logo

Životní prostředí a využívání zdrojů

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, na přechod k ekonomice účinně využívající zdroje a na podporu zeleného růstu a inovací. 

Podporované aktivity

  • Lepší správa regionálních přírodních parků
  • Zvyšování míry recyklace mezi malými a středními podniky 
  • Výměna praxe mezi regionálními autoritami a agenturami zabývající se správou přírody

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní orgány odpovědné za přírodní a kulturní dědictví, regionální vývojové agentury, environmentální agentury, aktéři v podnikatelském sektoru se silnou závislostí na přírodních zdrojích (rybáři, zemědělci) a další aktéři relevantní pro národní a kulturní dědictví.