logo 201 consulting logo

Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 20. 1. 2017

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 1. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

DEFINICE ŽADATELE

Společné pro všechny aktivity 

 • Kraje, obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve, církevní organizace;
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu;

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • zařízení péče o děti do 3 let;
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání;
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti;

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání;
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy;
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy;
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

ÚZEMÍ

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů – 95 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 99 mil. Kč.