logo 201 consulting logo

Monitoring projektu

V realizační fázi projektu aktivně kontrolujeme plnění podmínek poskytnutí dotace. Jménem žadatele komunikujeme s patřičným orgánem, aby bylo po ukončení projektu zajištěno vyplacení dotace v plné míře. 

Provádíme také osobní kontrolu veškeré dokumentace projektu z hlediska souladu se stanovenými podmínkami poskytnutí dotace.

V případě potřeby připravíme žádost o změnu projektu tak, aby konečný výsledek projektu byl v co největším souladu s aktuálními požadavky žadatele.

Naše práce na projektu však nekončí vyplacením dotace na účet žadatele. Projekt budeme dál sledovat po celou dobu udržitelnosti až do vypracování poslední monitorovací zprávy z realizace projektu.

V případě kontroly projektu ze strany poskytovatele dotace poskytujeme žadateli patřičnou součinnost a osobní účast.