logo 201 consulting logo

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Cílem této prioritní osy je podpora rozvoje železniční, vodní, městské, příměstské a multimodální dopravy. Tedy investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. V rámci této prioritní osy je také podporována obnova vozidlového parku.

Cílovým územím je celá Česká republika.

Výzvy 1. osy

• SC 1.3 OPD – podpora a modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy • SC 1.3 OPD – výstavba a modernizace veřejných přístavů pro nákladní dopravu • SC 1.4 OPD - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci • SC 1.5 OPD – železniční a kolejová vozila pro regionální dopravu • SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení bezpečnosti plavby • SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality • SC 1.5 OPD – interoperabilita v železniční dopravě • SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – remotorizace • SC 1.5 OPD – modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – snižování spotřeby paliva • SC 1.5 OPD – interoperabilita v železniční dopravě – podprogram 3 – provoz v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz více zde >>