logo 201 consulting logo

Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů. Tedy investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T.

Cílovým územím je celá ČR, mimo hl. m. Prahy.