logo 201 consulting logo

Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Cílem této prioritní osy je podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T a rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. Tedy investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti.

Cílovým územím je celá Česká republika.

Výzvy 2. osy

• SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ) • SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic • SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora výstavby doplňkové dobíjecí sítě • SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic • SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic • SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících více zde >>