logo

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Prioritní osa je zaměřena na zajištění dobré správy území a zefektivnění činností institucí veřejné správy. Podporované aktivity jsou zacíleny na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT a podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: vlastníci památek, organizační složky státu, obce, kraje, státní podniky 

Podpora je poskytována projektům na území celé České republiky mimo území hlavního města Prahy a ve výzvách eGovernment včetně hlavního města Prahy.

Muzea II

Zvýšení ochrany sbírkových fondů. Konzervování-restaurování sbírkových předmětů. Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků. Odstraňování přístupových bariér atd. více zde >>