logo 201 consulting logo

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa je zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Podpořeny budou cíle jako zvýšení kvality a dostupnosti služeb, vznik nových aktivit v oblasti sociálního podnikání, rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, zvýšení dostupnosti vzdělávání a snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: obce a organizace jimi zařizované či zakládané, kraje a organizace jimi zřizované nebo zakládané, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, OSVČ, malé a střední podniky, vlastníci bytových domů. 

Podpora bude přidělována projektům na celém území České republiky mimo území hlavního města Prahy.

Energetické úspory v bytových domech II

Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny. více zde >>

Rozvoj sociálních služeb II

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby, vybudování zázemí pro terénní služby, ambulantní sociální služby a pobytové sociální služby. více zde >>

Sociální bydlení II

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. více zde >>