logo 201 consulting logo

Interreg Central Europe

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Navazuje na operační program Střední Evropa a zasahuje na území 9 států: Rakousko, Česká republika, Německo (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko, Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d´Aosta a Benátsko), Polsko, Slovenská republika, Slovinsko, Chorvatsko. 

Řízením programu je pověřeno město Vídeň, administrativní a technickou podporu pro program zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni. Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Projekty musí splňovat následující kritéria: 

Nadnárodní význam – projekty neřeší pouze region či zemi, ale snaží se o řešení s nadnárodním charakterem, uplatněním či dopadem.

Nadnárodní a vyrovnané partnerství – doporučené je partnerství 8 až 12 subjektů s účastí subjektů alespoň ze 3 zemí. Partnerství by mělo být vyvážené a smysluplné.

Odpovídající a měřitelné výsledky projektu – projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků, které jsou viditelné, měřitelné, udržitelné a implementovatelné do praxe. 

Udržitelné výsledky a výstupy projektu - musí být udržitelné a vhodné pro implementaci do připravovaných plánů a strategií.

Efektivní a transparentní řízení projektu 

Reálný rozpočet projektu

Zapojení způsobilých projektových partnerů – jak zástupci veřejného sektoru, tak představitelé soukromého sektoru (určeno pro jednotlivé výzvy).

Výše alokace je 231,8 mil. EUR. Nejvíce prostředků je vyčleněno na Spolupráci v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě. Projekty financovány do výše 85 % způsobilých výdajů.

Spolupráce v oblasti dopravy

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení plánování a koordinace systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě a na zlepšení koordinace mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení. více zde >>

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií

Prioritní osa se zaměřuje na vytváření a realizování řešení zaměřených na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře, zlepšení územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn a zvýšení kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit energie oxidu uhličitého. více zde >>

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa se zaměřuje na rozvíjení kapacit pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů, rozvíjení kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů a zlepšení řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa s lepšími životními podmínkami. více zde >>