logo 201 consulting logo

Podpora podnikání malých a středních firem

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na podporu podnikání, zejména pak na usnadnění hospodářského využívání nových myšlenek a podporu zakládání nových firem. Dále bude podpora směřovaná do vývoje a provádění nových obchodních modelů, zvláště pak pro oblast mezinárodního obchodu a na vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb. 

Oprávněnými žadateli jsou zejména podnikatelské subjekty (malé a střední podniky). 

Projekty lze realizovat na území České republiky mimo území hlavního města Prahy, nebo na území České republiky v hospodářsky problémových regionech a v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Technologie pro začínající podniky

Podpora zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji hospodářsky problémových regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech více zde >>

TECHNOLOGIE COVID-19

Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavirové infekci. více zde >>

Rizikový kapitál

Podpora pro založení, rozvoj nebo odkup podniků formou kapitálových investic s cílem zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků s rychlým růstovým potenciálem. více zde >>

Poradenství

Podpora nově vznikajících podniků formou poskytování základních poradenských a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Podpora bude zaměřena na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících malých a středních podniků v hospodářsky problémových regionech. více zde >>

Marketing

Podpora usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy (posílení schopnosti a marketingové připravenosti, územně i produktově), vstupovat na zahraniční trhy a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. více zde >>

Nemovitosti

Podpora projektů malých a středních podniků, které modernizují zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující, budovy pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání (rekonstrukce brownfieldu na podnikatelský objekt). více zde >>

Školicí střediska

Podpora projektů na vybudování/rozšíření školicích středisek, kde budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním. více zde >>