logo 201 consulting logo

Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa přispěje zvýšením pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ke zlepšení přístupu k ICT. Intervence budou směřovat do lokalit, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu. Podporovány budou investice do moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT. 

Oprávněnými žadateli jsou zejména podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost. 

Projekty lze realizovat na území České republiky mimo území hlavního města Prahy.

ICT a sdílené služby

Podpora digitální transformace firem a projektů, které zvýší nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních a pokrokových digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak bude podporováno lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu a v neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. více zde >>