logo 201 consulting logo

Dobré životní podmínky zvířat

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je podpora dobrých životních podmínek v chovu skotu, kategorie krav s tržní produkcí mléka. V chovu prasat se opatření týká především kategorie prasnic, prasniček a selat. 

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zemědělští podnikatelé, kteří vlastní min. 5 VDJ dojnic, případně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy. 

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

Cílem operace je zlepšení podmínek ustájení dojnic, a to zvětšením jejich životního prostoru zvětšením minimální plochy lehacího prostoru na jednu dojnici v produkčních stájích a porodnách, a to nad rámec evropských a národních právních předpisů. více zde >>

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Cílem programu je obecně snaha o minimalizování iritačního tlaku prostředí na ustájená zvířata. Přítomnost ektoparazitů i kyselost neupravené podestýlky vede mj. k dráždění všech tkání dojnic, které s nimi přicházejí do styku. více zde >>

Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

Cílem programu je umožnění přístupu dojnic i krav v reprodukčním období do exteriérových prostor. Ustájení s možností pobytu v udržovaných venkovních prostorách působí příznivě na celkový zdravotní stav matek, zejména končetin, dále na průběh a snadnost porodu a na zdraví a životaschopnost narozeného telete. více zde >>

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Cílem programu Zlepšení životních podmínek v chovu prasat v kategorii prasnic u turnusového provozu je zavedení preventivních hygienických opatření u kategorie, která je vystavena abnormální zátěži související s reprodukční úrovní chovu prasat. více zde >>

Zvětšení plochy pro odstavená selata

Cílem programu je zlepšení životních podmínek v chovu prasat v kategorii selat. Selata po odstavu jsou nejchoulostivější věkovou kategorií prasete. Zajištění nadstandardní plochy umožní vyšší aktivitu a napomůže k lepšímu zvládnutí poodstavového šoku. více zde >>