logo 201 consulting logo

Ekologické zemědělství (EZ)

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména zemědělští podnikatelé, aktivní zemědělci, registrovaní ekologičtí zemědělci. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.