logo 201 consulting logo

Investice do hmotného majetku

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních zemědělských podniků. Má za cíl usnadnit restrukturalizaci a modernizaci zemědělských podniků a posílit tak jejich orientaci na trh. Cílem je rovněž podpořit přidávání hodnoty zemědělským produktům, a tak zlepšit konkurenceschopnost výrobců potravin a krmiv. V rámci opatření budou též podporovány rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury, jak pro účely ochrany lesa, tak pro rekreaci. 

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zejména zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, správci lesů. 

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky místo území hlavního města Prahy.

Investice do zemědělských podniků

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost. více zde >>

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. více zde >>

Lesnická infrastruktura

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa. více zde >>