logo 201 consulting logo

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zemědělští podnikatelé vlastnící zemědělskou půdu v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.