logo 201 consulting logo

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v území na ně navazujících.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou zemědělští podnikatelé vlastnící zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury T na území oblasti Natura 2000.

Podpořeny mohou být projekty na území celé České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.