logo 201 consulting logo

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Cíle konkrétních projektů jsou primárně závislé na místní rozvojové strategii.

Oprávněnými žadateli v rámci opatření jsou žadatelé z území MAS.

Podpořeny mohou být projekty, které jsou realizovány na území příslušné MAS.