logo 201 consulting logo

Předávání znalostí a informační akce

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cílem opatření je podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování vede podpora celoživotního vzdělávání a odborná příprava ve výše zmíněných oborech. 

Oprávnění žadatelé v rámci opatření jsou subjekty, které jsou akreditované Ministerstvem zemědělství. Účastníky vzdělávacích akcí mohou být zemědělští podnikatelé, výrobci potravin zpracovávajících zemědělské produkty, vlastník a správce lesní půdy a jejich zaměstnanci. A jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Podpora bude přidělována projektům na celém území České republiky. V případě vzdělávání osob z nezemědělských, nepotravinářských a nelesních malých středních podniků jde o území České republiky vyjma měst Praha, Brno, Liberec, Ostrava a 
Plzeň.

Vzdělávací akce

Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podporována realizace vzdělávacích akcí za účelem odborného vzdělávání a zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví. více zde >>

Informační akce

Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví. více zde >>