logo

Efektivní veřejná správa

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cílem prioritní osy je zejména zvýšení efektivity veřejné správy, odstranění administrativní zátěže, neefektivního řízení a nízké úrovně profesionality pracovníků veřejné správy. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.