logo 201 consulting logo

Efektivní veřejná správa

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Cílem prioritní osy je zejména zvýšení efektivity veřejné správy, odstranění administrativní zátěže, neefektivního řízení a nízké úrovně profesionality pracovníků veřejné správy. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.