logo 201 consulting logo

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Cílem prioritní osy je zvýšení zaměstnanosti podpořených osob realizací nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zaváděním opatření na snižování rozdílů v postavení žen a mužů, rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností a dále též podpora modernizace veřejných služeb zaměstnanosti a realizace opatření na podporu zaměstnanosti mládeže. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: MPSV, MŠMT, poradenské a vzdělávací instituce, NNO, kraje a obce a zaměstnavatelé. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.

NÁSTROJE APZ II

Zprostředkování zaměstnání, poradenské a informační činnosti a programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, podpora vytváření nových pracovních míst, ... více zde >>

ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání; více zde >>

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností. více zde >>

ZÁRUKY PRO MLADÉ

Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti. více zde >>