logo 201 consulting logo

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Prioritní osa je zaměřena na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnanosti a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: veřejně prospěšné organizace, NNO, kraje, obce, ústřední orgány státní správy, zaměstnavatelé, Úřad práce ČR, poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce. 

Budou přijímány projekty s realizací po celém území ČR včetně Prahy, protože prioritní osa obsahuje intervence systémového charakteru, které mají ze své podstaty dopad na celé území České republiky.