logo 201 consulting logo

Energetické úspory

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cílem prioritní osy je snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Zaměření prioritní osy reaguje na tržní selhání v oblasti realizace úspor energie v budovách, kde nákladově efektivní potenciál zůstává nevyužit zejména z důvodu vysokých počátečních investičních nákladů.

Podpora vícenákladů pro novou výstavbu veřejných budov ve vysokém energetickém standardu přispěje k jejich většímu rozšíření a propagaci především v rámci státní správy a veřejné samosprávy.