logo 201 consulting logo

Optimalizace PZ

V rámci Optimalizace projektového záměru navrhneme žadateli nejvhodnější dotační program pro jeho projektový záměr jak z pohledu parametrů přijatelnosti programu, tak případných závazků, které z něj vyplývají. 

Nabídneme opatření, jak projekt žadatele během jeho přípravné fáze vylepšit v souladu s výběrovými kritérii, aby při budoucím hodnocení obdržel co nejvyšší bodový zisk a tím se zvýšily šance na jeho podporu. 

Všechna navržená optimalizační opatření včetně všech podmínek programu detailně na osobních jednáních s žadatelem probíráme tak, aby si sám mohl zvolit, v jaké variantě pro něj bude projekt nejpřínosnější.