logo

Reference OPPI + OP PIK

2017


HENNIG CZ, s.r.o.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 21 332 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace úsporných opatření navržených energetickým auditorem za účelem snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele. Konkrétně budou realizovány stavební úpravy za účelem zateplení objektu v areálu žadatele, výměna osvětlení za úspornější a výměna technologie za novou energeticky úspornější.


JAMIBO s.r.o.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 25 440 tis. Kč

Společnost realizuje projekt za účelem snížení nákladů podniku a snížení spotřeby elektrické energie. Na základě doporučení energetického auditora dojde v rámci projektu k pořízení dvou nových technologií, které nahradí stávající technologie, které mají vysokou spotřebu elektrické energie.


DENDERA a.s.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 18 492 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energeticko-úsporných opatření ve výrobním, administrativním a skladovacím objektu. Projekt počítá s realizací následujících opatření: výměna technologií - laser a ohraňovací lis, dále je plánována rekonstrukce osvětlovací soustavy, instalace.


METALCUT s.r.o.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 16 730 tis. Kč

Předmětem projektu jsou stavební úpravy za účelem zateplení objektu v areálu žadatele a výměna technologie za novou energeticky úspornější.


Ing. Zdeněk ŠVÉDA - COLOR SET

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 15 238 tis. Kč

V rámci projektu zaměřeného na úspory nákladů a spotřeby elektrické energie dojde k realizaci opatření výměny řezací laserové technologie za modernější a úspornější.


JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 12 800 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energeticko úsporných opatření ve výrobním areálu a to konkrétně výměna průběžné pece na pečení chleba a parních kotlů.


S E T O R A , spol. s r.o.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 9 920 tis. Kč

Instalace FVE panelů na střechách objektů v areálu společnosti o celkovém výkonu max. 100 kWp, výměna osvětlení v areálu společnosti a výměna upínacího stolu.


Ing. Miroslav Byrtus

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE II. výzva

Výše investice: 6 030 tis. Kč

Předmětem projektu je realizace energeticko-úsporných opatření ve výrobním, administrativním a skladovacím objektu. Projekt počítá s realizací následujících opatření: zateplení obvodových konstrukcí a výměna výplní v objektu, zateplení a rekonstrukce střechy objektu, výměna zdroje tepla, rekonstrukce osvětlovací soustavy, instalace fotovoltaického systému na střech objektu pro vlastní potřebu a vyregulování otopné soustavy.


GASTRO PRODUCTION s.r.o.

„Inovace výroby nového typu chladicího boxu BASIC“

Program: INOVACE III. výzva

Výše investice: 10 230 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zavedení výroby nového typu chladicího boxu, jehož prototyp vznikl na základě vlastního vývoje žadatele. Pro zavedení jeho sériové výroby je nutné pořízení nového laseru včetně příslušenství a nové formy na vypěňování vozíků izolační PUR pěnou.


WAY SERVICE s.r.o.

„Inovace vibrolisovaných betonových bloků pro oplocení“

Program: INOVACE III. výzva

Výše investice: 30 000 tis. Kč

Náplní projektu je zavedení standardní sériové výroby nově vyvinutého systému dekorativních plotových systémů INFENCE BLOCK.


Peter Knobloch

„Balanční židle RED SPINAL“

Program: INOVACE III. výzva

Výše investice: 16 300 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení strojního vybavení pro zahájení výroby Balanční židle RED SPINAL. Tato balanční židle umožňuje nový způsob balančního dynamického sezení, které je doporučováno lékaři a které zabraňuje jednostrannému zatížení, při němž jsou udržovány a stimulovány přirozené procesy těla.


SV Slavičín, s.r.o.

„Produktová a procesní inovace.“

Program: INOVACE III. výzva

Výše investice: 9 000 tis. Kč

Výroba konstrukčně vylepšených upínacích čelistí, které zajistí jedinečné a velmi přesné upínaní, díky čemuž se zvýší kvalita povrchů dosažená broušením, což vyžaduje stále více zákazníků.


ABUKO s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 33 650 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení nového technologického vybavení pro zahájení provozu nové nástrojárny v podporovaném regionu. V rámci projektu bude pořízeno 13 nových technologií


GETURA PLUS, spol. s r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 13 450 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení horizontální vyvrtávačky, svařovacího robotického pracoviště a zakružovačky plechů. Pořízením této technologie dojde k doplnění a modernizaci technologického vybavení společnosti žadatele a současně k výraznému zvýšení celkové kapacity a efektivity výrobních operací.


FH NEW METAL s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 12 492 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení, instalace a zprovoznění 1 ks horizontálního frézovacího centra a 1 ks jeřábu.


HAST RETAIL s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 11 500 tis. Kč

Cílem projektu je pořízení 9 nových technologií do dřevozpracujícího provozu.


Petr Martínek

„Pořízení technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 8 672 tis. Kč

Charakteristikou projektu je pořízení nové technologie pro ostření a výrobu nástrojů. Záměrem je pořízení, instalace a zprovoznění CNC brusky na ostření a výrobu nástrojů včetně příslušenství.


TRIMA EDM s.r.o.

„Pořízení technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 8 520 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení CNC frézovacího centra a obráběcího SW.


WAY SERVICE s.r.o.

„Pořízení technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 7 450 tis. Kč

Cílem projektu je pořídit novou technologii na míchání betonových směsí. Technologie míchání betonových směsí je soubor zařízení umožňující výrobu betonových směsí pro další zpracování ve stavebním průmyslovém odvětví.


CORRIGO Technology s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 6 407 tis. Kč

Pořízení, instalace a zprovoznění CNC obráběcího centra a CNC soustruhu.


HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

„Pořízení nové technologie“

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 3 500 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení nové, špičkové technologie s vyššími technickými a užitnými parametry, jedná se o CNC obráběcí centrum.


DETA s.r.o.

„Pořízení nové technologie"

Program: TECHNOLOGIE IV. výzva

Výše investice: 3 000 tis. Kč

Charakteristikou projektu je pořízení nové technologie pro přesné obrábění - pořízení, instalace a zprovoznění CNC soustruhu.


2016

JIPA CZ s.r.o.

„Zahájení výroby nových tlakových a beztlakových pánví pro gastronomické provozy“

Program: INOVACE I. výzva

Výše investice: 45 000 tis. Kč

Nákup nového strojního vybavení pro zahájení výroby nových typů tlakových a beztlakových pánví pro gastronomické provozy vyvinutých ve spolupráci se zahraničním partnerem. Nové typy pánví jsou řízeny počítačem a umožňují tak vaření s vyšší mírou automatizace a nižší spotřebou elektrické energie.


AGADOS, spol. s r.o.

„Nová podvozková řada přívěsu pro užitkové nástavby“

Program: INOVACE I. výzva

Výše investice: 40 000 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení strojního vybavení pro zahájení výroby nové typové řady podvozků pro přívěsy. Vývoj této nové řady byl ukončen v průběhu prvního pololetí roku 2015 a spolupodílelo se na něm několik spolupracujících organizací. Díky nové konstrukci je možné provést celkové odlehčení nosného rámu z ohýbaných pozinkovaných profilů a tím dosáhnout vyšší celkové užitečné hmotnosti.


Libor Štěpnánek

„Inovace Peltonovy turbíny“

Program: INOVACE I. výzva

Výše investice: 30 000 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení strojního vybavení pro zahájení výroby nového typu Peltonovy turbíny. Nový typ turbíny je vhodný pro uplatnění na širším typu vodních toků a zvyšuje tak možnosti uplatnění Peltonovy turbíny v malých vodních elektrárnách.


KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 39 443 tis. Kč

Nákup stolové horizontální vyvrtávačky, univerzálního portálového frézovacího centra a multioperačního soustružnického centra. Pořízením technologií dojde k navýšení kapacity, zrychlení výrobního procesu a k zahájení výroby nových typů výrobků. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.


Strojírna Litvínov s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 24 334 tis. Kč

Pořízení vodorovného frézovacího stroje, vertikálního obráběcího centra, elektroerozivní drátové řezačky, jednonosníkového mostového jeřábu a automatické pásové pily CNC 360 dvousloupové tj. výrobní technologie s vyššími technickými a užitnými parametry než dosud společnost provozuje. Pořízením těchto technologií dojde k významné modernizaci technologického vybavení spol. Strojírna Litvínov spol. s r.o.


ZUPEMA s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 16 900 tis. Kč

Pořízení dvou CNC soustružnických center 32 - 40 mm a jednoho CNC soustružnického centra 42 - 65 mm. Pořízením technologie dojde k navýšení kapacity, zrychlení výrobního procesu a k zahájení výroby nových typů výrobků. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.


Josef Jelínek

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 16 200 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení nového technologického vybavení pro společnost Josef Jelínek. Konkrétně se jedná o pořízení CNC vertikálního frézovacího centra, laserového řezacího centra a ohraňovacího lisu. Pořízením technologií dojde k navýšení kapacity, zrychlení výrobního procesu a k zahájení výroby nových typů výrobků. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.


Merhautovo pekařství s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 15 000 tis. Kč

Pořízení nové, špičkové pekařské technologie s vyššími technickými a užitnými parametry - jedná se o 3 technologické celky: technologie na pečení chleba - 2 x plynová etážová pec včetně příslušenství, technologie na míchání chlebového těsta - hnětač, 2 x termo-olejové boxové pece. Investice umožní výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou.Hlavním cílem projektu je tedy celkové zvýšení kapacity a efektivity procesů výroby a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.


Melon s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 7 200 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení nové technologie pro společnost Melon s.r.o. Konkrétně se jedná o pořízení CNC vysekávacího lisu a CNC ohraňovacího lisu. Realizací projektu dojde k navýšení výrobní kapacity, zpřesnění výrobního procesu, zrychlení výrobního procesu, zahájení výroby nových typů výrobků a růstu obratu a přidané hodnoty žadatele. V konečném důsledku dojde k nárůstu konkurenceschopnosti a růstu výkonů společnosti Melon s.r.o.


Kovo Stoupa cz, s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 6 500 tis. Kč

Předmětem projektu pořízení moderního technologického vybavení pro společnost žadatele. Konkrétně se jedná o CNC soustruh pro horizontální obrábění. Pořízením této technologie dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, nárůstu tržeb a vytvoření nových pracovních míst.


PROSTRON s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: TECHNOLOGIE III. výzva

Výše investice: 4 100 tis. Kč

Předmětem projektu je pořízení CNC 4 osé obráběcí centrum tj. výrobní technologie s vyššími technickými a užitnými parametry než dosud společnost provozuje. Pořízením této technologie dojde k významné modernizaci technologického vybavení společnosti a následně ke zvýšení celkové výrobní kapacity, rozšíření výrobkového portfolia a nabízených služeb žadatele.


JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.

„Realizace energetických úspor“

Program: ÚSPORY ENERGIE I. výzva

Výše investice: 6 917 tis. Kč

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobně -administrativní budovy. Projekt počítá s realizací následujících opatření: zateplení obvodového pláště a střechy, modernizace rozvodů elektřiny a zdrojů osvětlení, modernizace regulace topení, snížení spotřeby energie ve výrobních technologiích.


S E T O R A , spol. s r.o.

„Posílení marketingových aktivit“

Program: MARKETING I. výzva

Výše investice: 1 700 tis. Kč

Projekt spočívá ve 3 účastech žadatele na zahraničních výstavách a veletrzích konaných v Německu a Rakousku v letech 2015 - 2016. Cílem projektu je posílení marketingových aktivita společnosti na těchto trzích a udržet a dále posilovat význam německy mluvících zemích na tržbách společnosti na více než 40 % v roce 2018 při tržbách 100 mil. Kč.


2015

P. Čákora, s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 7 972 tis. Kč

Společnost se specializuje na kusovou a malosériovou výrobu dílů a součástí v oblastech ocelových konstrukcí, výroby součástí a celků strojů a strojních zařízení, výroby netlakových nádob na tekuté a pevné látky. V rámci úspěšné realizace společného projektu byla získána dotace na pořízení moderního ohraňovacího lisu a samostatného odsávacího a filtračního zařízení pro odsávání svařovacích dýmů.


ZUPEMA s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 6 992 tis. Kč

Firma ZUPEMA s.r.o. patří do odvětví strojírenské výroby a zabývá se výrobou rotačních součástí na CNC strojích. Právě na pořízení CNC soustružnického centra se dvěma vřeteny byl zaměřen společně realizovaný projekt podpořen dotací z programu Rozvoj.


Melon s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 2 301 tis. Kč

Projekt společnosti Melon byl zaměřen na dodání CNC stroje pro řezání vodním paprskem včetně konstrukčního softwaru. Byla tak výrazným způsobem podpořena výroba z nerez oceli a hliníkových slitin, výroba průmyslových digestoří, konstrukcí, strojů a gastronomických zařízení. Nový konstrukční software umožnil nově i designové zpracování nerezových ocelí, slitin hliníku, mědi a dalších kovových materiálů.


Strojírna Oříkov s.r.o.

„Pořízení nové technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 8 525 tis. Kč

Firma působí v oboru kovovýroby se zaměřením na výrobu ocelových konstrukcí a svařování, CNC pálení plazmou, CNC ohraňování a obrábění soustružením, frézování, horizontální frézování, broušení nakulato a naplocho, vrtání či obrážení. Pro podporu a rozvoj své činnosti realizovala projekt zaměřený na nákup 5osého CNC obráběcího centra za více než 8,5 mil. Kč.


Kovovýroba DZ s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 3 673 tis. Kč

Od počáteční zámečnické a nástrojařské výroby se firma vyvinula v 40členný tým specialistů v oborech výroby a údržby nástrojů a forem, nástrojařské výroby a výroby jednoúčelových strojů a zařízení a také speciální a precizní zámečnické výroby, převážně pro automobilový průmysl. Náš již druhý úspěšně realizovaný projekt byl opět zacílen na rozvoj technologického zázemí společnosti v podobě pořízení moderního CNC frézovacího a vrtacího centra.


ZHT Group s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 2 992 tis. Kč

Společnost se zabývá vývojem a výrobou plastových nástaveb hasičských a speciálních vozidel, plovoucích čerpadel a jiných plastových výrobků. Během společné spolupráce trvající od roku 2010 byly úspěšně realizovány čtyři projekty s celkovou investicí ve výši 25 mil. Kč. Projekty byly cíleny na pořízení a rekonstrukci objektu na výrobu plastových účelových automobilových nástaveb, nákup moderních výrobních technologií a zároveň i kvalitativní rozšíření informačního systému. Projekty umožnily výrazné zvýšení celkové kapacity a efektivity výroby, výrobu kvalitnějších produktů s vyšší přidanou hodnotou a získání nových klíčových zákazníků.


KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.

„Pořízení nové technologie pro elektroerozivní obrábění“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 7 777 tis. Kč

Od počáteční zámečnické a nástrojařské výroby se firma vyvinula v 40členný tým specialistů v oborech výroby a údržby nástrojů a forem, nástrojařské výroby a výroby jednoúčelových strojů a zařízení a také speciální a precizní zámečnické výroby, převážně pro automobilový průmysl. Náš již druhý úspěšně realizovaný projekt byl opět zacílen na rozvoj technologického zázemí společnosti v podobě pořízení moderního CNC frézovacího a vrtacího centra.


Tiskárna Helbich a.s.

„Pořízení nové technologie pro zpracování obalů“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 6, 395 tis. Kč

Pro Tiskárnu Helbich, a.s. byly úspěšně zpracovány dva projekty do programu Rozvoj. Záměrem prvního projektu bylo pořízení nového ofsetového čtyřbarvového tiskového stroje v hodnotě 35 mil. Kč včetně lakovací jednotky a obracecím zařízením. Druhý projekt byl zaměřen na pořízení nového vyřezávacího plotteru a linky na kalendářovou vazbu TWIN WIRE. Celková investice do těchto zařízení činila 6,4 mil. Kč. Společnost realizací obou projektů dosáhla cíle v podobě výrobků ve vyšší kvalitě. Dále zvýšila efektivitu výroby, zkrátila výrobní časy a také rozšířila možnosti nabízených produktů.


MEBATEX s.r.o.

„Pořízení CNC soustruhu“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 4 000 tis. Kč

Druhý společný projekt podpořený dotací z EU byl také cílen na rozšíření výrobních možností společnosti a to nákupem moderního, vysoce technologicky vybaveného konvenčního soustruhu. Realizací projektu společnost uvedla na trh nové výrobky jako např. spirálové rozpínací válce nebo rozpínací válce prohnuté. Společnost MEBATEX s.r.o. má v současnosti přibližně 40 zaměstnanců a vybudovala si pozici kompetentního a spolehlivého dodavatele nejen strojů pro textilní průmysl, ale i pro jiná odvětví.


Invo Czech s.r.o.

„Pořízení nové technologie pro elektroerozivní obrábění“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 3 513 tis. Kč

INVO CZECH s.r.o. je obchodně výrobní společností zabývající se strojírenskou výrobou a prodejem hutních materiálů. Specializuje se na výrobu extrémně složitých strojírenských výrobků na CNC strojích. Předmětem tří úspěšně realizovaných projektů od roku 2014 v programu Rozvoj bylo pořízení nových, špičkových obráběcích technologií s vyššími technickými a užitnými parametry s celkovou investicí ve výši 17,5 mil. Kč. Projekty zajistily sloučení několika výrobních procesů do jednoho a tím zkrátily výrobní časy pro kusovou až malosériovou výrobu.


Povltavská stavební společnost s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 2 335 tis. Kč

Společnost realizuje kompletní stavební dodávky. Hlavním předmětem činnosti je provádění pozemních staveb s důrazem na novostavby a rekonstrukce. Provádí stavby bytové, občanské vybavenosti, průmyslové a stavby komerčního charakteru. Dalším nosným předmětem činnosti je výroba ocelových konstrukcí dle výkresové dokumentace včetně montáže. V rámci výroby ocelových konstrukcí nabízí formátování plochých materiálů do tl. 50 mm na automatizovaném CNC pálicím centru, děrování na děrovacím stroji GEKA a popisování výrobků mikroúderovým značícím zařízením. V rámci společně realizovaného projektu byla podpořena právě výroba ocelových konstrukcí a to nákupem nového moderního CNC pálicího centra.


eMpec s.r.o.

„Pořízení nového CNC soustruhu“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 5 330 tis. Kč

Cílem realizovaného projektu bylo rozšíření výrobní kapacity a to pořízením špičkového CNC soustruhu se dvěma vřeteny s osou Y. Byla tak výrazně posílena výroba a vývoj přídavných zařízení pro stavební a silniční stroje a také konstrukce a výroba speciálních přídavných zařízení - výložníky, násady a demoliční nástroje.


F.M.T. Group s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 4 300 tis. Kč

Předmětem projektu bylo pořízení nové, špičkové řezací technologie v podobě hrotového soustruhu včetně příslušenství s vyššími technickými a užitnými parametry. Pořízením této technologie došlo k doplnění a modernizaci technologického vybavení společnosti a současně k výraznému zvýšení celkové kapacity a efektivity obráběcích operací, umožnění výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou a kvalitou a získání nových zákazníků. Hlavním cílem projektu bylo celkové zvýšení kapacity a efektivity procesů výroby a v konečném důsledku růst výkonu a konkurenceschopnosti společnosti.


Stanislav Bačovský

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 4 430 tis. Kč

Pan Bačovský podniká zejména v oblasti ohýbání a obrábění kovů – výroba rovnacích stolic na havarovaná auta. Do stejného oboru byl také zaměřen úspěšně realizovaný projekt v podobě pořízení nové, špičkové technologie s vyššími technickými a užitnými parametry - CNC vertikálního obráběcího centra.


KIGMAX HRANICE s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 10 567 tis. Kč

Zaměřením společnosti je především zakázková výroba pro kompletní zpracování plechu s využitím CNC technologií. Hlavní výrobní program dnes zejména tvoří dělení materiálu laserem, ohraňování, vysekávání, frézování, svařování, soustružení a další zámečnická činnost dle požadavků a přání zákazníka. Předmětem dotačního projektu bylo pořízení nové, špičkové CNC laserové řezací technologie s vyššími technickými a užitnými parametry. Hlavní cíle projektu v podobě celkového zvýšení kapacity a efektivity procesů výroby a růstu výkonů a konkurenceschopnosti společnosti tak byly naplněny.


HAST RETAIL s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 18 921 tis. Kč

Společnost HAST RETAIL s.r.o. působí v oblasti shop fittingu více než osm let. Od menších projektů, či sériové výroby je schopna zaštítit vznik kompletních obchodních prostor tzv. na klíč. Pro komplexní dodávku interiérů a exteriérů komerčních prostor má vlastní technické a obchodní zázemí. Technické zázemí bylo ve spolupráci s naší společností doplněno o moderní pálící pevnolátkový laser a ohraňovací lis, a to v rámci úspěšně realizovaného projektu v programu Rozvoj s celkovou investicí 19 mil. Kč. 


PETR MARTÍNEK

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 4 672 tis. Kč

Záměrem realizovaného projektu bylo pořízení universální brusky nástrojů s 5 CNC řízenými osami pro výrobu a ostření stopkových fréz a vrtáků, stupňovitých nástrojů na opracování dřeva a kovů, profilových nástrojů, fréz od kopírovacích až po tvarové. Splněným cílem projektu byl růst kapacity výroby, dosažení efektivity výroby. Tím došlo k postupnému zvýšení přidané hodnoty a konkurenceschopnosti společnosti.


SVAR TECHNIK, spol. s r.o.

„Pořízení nové technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 3 500 tis. Kč

SVAR TECHNIK spol. s r.o. je firma zabývající se speciálním svařováním, tvarovým řezáním plechů plazmou, výrobou nástrojů, přípravků a výrobních měřidel. Zaměření a vybavení firmy umožnuje uspokojit široký okruh zákazníků, především v oblasti automobilového průmyslu. Předmětem úspěšně dokončeného projektu bylo pořízení technologie elektroerozivního drátového řezání s délkou, která umožnila řezání delších polotovarů na jedno upnutí.


OSAPO, s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - IV. prodloužení

Výše investice: 4 602 tis. Kč

Společnost OSAPO, s.r.o. se zabývá prodejem ochranných pracovních pomůcek, rovněž však provozuje šicí dílnu, která se specializuje na pracovní oděvy, mezi další činnosti patří výroba a prodej obalů z PE materiálu, a také zakázková (či malosériová) výroba kartonových obalů. V rámci podpory výroby kartonových obalů byl realizován projekt s cílem pořídit automatický stroj pro výrobu slotovaných krabic a přířezů z vlnité lepenky. Společnost tímto komplexním zařízením navázala na současné technické a technologické možnosti kompaktního rozvoje firmy a uspokojování stávajících i potenciálně nových zákazníků.


ATC Styl s.r.o.

„Nákup CNC obráběcích center“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 8 650 tis. Kč

Třetí úspěšně zakončený projekt byl zaměřen na pořízení moderního CNC soustružnického centra a CNC frézovacího a vyvrtávacího centra. Cílem projektu bylo odstranění nákladných kooperací ve výrobě. Cíl byl naplněn a společnost tak rozšířila svoje výrobní možnosti o CNC obrábění strojních dílů a zařízení pro společnosti zabývající se výrobou strojů pro textilní, strojní a automobilový průmysl se specializací převážně na zpracování nerezu, ušlechtilých ocelí i ostatních materiálů.


BOHEMIAN SMITHERY TRADE s.r.o.

„Pořízení elektroerozivní hloubičky, svařovacího laseru“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 7 440 tis. Kč

Hlavní náplní činnosti firmy je přesné obrábění, výroba náhradních dílů pro vstřikovací formy, náhradní díly pro střižné nástroje na měď a ocel a zakázková výroba nožů. Další náplní jsou komplexní opravy forem, jejich navaření, erodování a finální spasování. Za účelem výroby s vyšší efektivitou stávajících výrobků a dále rozšíření výroby o nové výrobky a výrobní operace byl úspěšně realizován projekt zaměřený na pořízení elektroerozivní hloubičky a pulsního svařovacího laseru.


BRONAS s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 11 900 tis. Kč

Společnost BRONAS s.r.o. je zaměřena na výrobu vstřikovacích forem, forem pro lití lehkých slitin, nástrojů pro výrobu dílů z plechu, dále jednoúčelových strojů a zařízení. Výrobní kapacity jsou dnes nejvíce soustředěny na výrobu forem pro vstřikování termoplastů a elastomerů. Tento výrobní směr byl podpořen realizací nákup moderních technologií v podobě CNC portálového obráběcího centra pro frézování nástrojových ocelí a CNC portálového frézovacího a gravírovacího centra pro obrábění grafitu.


BSB s.r.o.

„Pořízení CNC obráběcího centra a hydraulického lisu“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 4 500 tis. Kč

Předmětem realizace projektu bylo pořízení CNC obráběcího centra, mobilního pulsního laseru a hydraulického vstřikovacího lisu na výrobu plastových výlisků. Bylo tak přímo podpořeno výrobní zaměření společnosti v podobě vstřikování plastů a konstrukcí forem. Hlavním cílem projektu, který byl naplněn, bylo celkové zvýšení kapacity a efektivity procesů výroby a v konečném důsledku růst výkonu a konkurenceschopnosti společnosti.


KOVO DUFEK s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 4 200 tis. Kč

V rámci realizace projektu byly pořízeny dva dvouosé CNC soustruhy, aby tak podpořily hlavní výrobní program společnosti, který je zaměřený na CNC strojní obrábění dle výkresové dokumentace a standardů. KOVO DUFEK s.r.o. se zabývá výrobou složitých a náročně obrobitelných dílů převážně pro energetický průmysl a také pro další odvětví – stavebnictví, automobilový průmysl a další a patří tak mezi významné české strojírenské firmy, které působí v oblasti kovoobrábění.


KOVORAKO s.r.o.

„Pořízení pálicího laseru pro společnost“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 17 343 tis. Kč

Společnost KOVORAKO s.r.o. Rakovník nabízí široké služby v oblasti kovovýroby. Mají více než dvacet let zkušeností s kovovýrobou a zámečnickými pracemi. Moderní technologie zpracování kovů umožňují vyhovět různým požadavkům jejich zákazníků. K dispozici má společnost laser, CNC ohraňovací lis i práškovou lakovnu. Právě pořízení laserového pálícího stroje bylo předmětem úspěšně realizovaného společného projektu v programu Rozvoj.


Mebatex s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 8 572 tis. Kč

Prvním společným projektem podpořeným dotací z EU bylo pořízení moderního technologického vybavení provozu v podobě svařovacího automatu, strojní pásové brusky a hydraulických nůžek a také vyvrtávací tyče. Byla tak výrazným způsobem podpořena kompletní výroba vodících, ždímacích a speciálních válců. Současně i výroba a montáž kompletních konstrukčních dílů, např. pracích a barvících boxů, různých druhů van a nádrží.


NASKA a.s.

„Pořízení CNC horizontální frézky“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 16 000 tis. Kč

Společnost působí nejen na tuzemském trhu jako firma vyrábějící rotační nástroje ze slinutých karbidů, zajišťující jejich ostření, ale disponuje rovněž vlastním vývojem, technickou podporou, jakožto i logistikou dodávek a servisu zboží včetně povlakování. Cílem projektu bylo pořízením horizontální CNC frézky s řiditelnými 3 osami a úhlovou hlavou doplnit a modernizovat technologické vybavení společnosti a současně zvýšit celkovou kapacitu a efektivitu obráběcích operací.


PROSTRON s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 2 666 tis. Kč

V rámci úspěšně realizovaného projektu v programu Rozvoj bylo společností PROSTRON s.r.o. pořízeno moderní vysoce automatizované robotické pracoviště, které slouží k manipulaci s upínacími paletami u obráběcího centra. Investice ve výši 2,6 mil. Kč umožnila zrychlit manipulaci s paletami obrobků a tím zkrátit neproduktivní časy v přípravě výroby.


PROZE s.r.o.

„Pořízení CNC obráběcí technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 5 980 tis. Kč

Dotace byla získána na pořízení dvou horizontálních CNC obráběcích center. První o velikosti stolu 2100 mm a řízenými 4 osami a druhé o velikosti stolu 1000 mm a řízenými 5 osami. Realizace projektu tak umožnila vyrábět s vyšší efektivitou stávající výrobky a dále rozšířit výrobu o technologicky složitější a rozměrnější obrobky.


Tiskárna Helbich a.s.

„Pořízení nové technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 35 000 tis. Kč

Pro Tiskárnu Helbich, a.s. byly úspěšně zpracovány dva projekty do programu Rozvoj. Záměrem prvního projektu bylo pořízení nového ofsetového čtyřbarvového tiskového stroje v hodnotě 35 mil. Kč včetně lakovací jednotky a obracecím zařízením. Druhý projekt byl zaměřen na pořízení nového vyřezávacího plotteru a linky na kalendářovou vazbu TWIN WIRE. Celková investice do těchto zařízení činila 6,4 mil. Kč. Společnost realizací obou projektů dosáhla cíle v podobě výrobků ve vyšší kvalitě. Dále zvýšila efektivitu výroby, zkrátila výrobní časy a také rozšířila možnosti nabízených produktů.


Vizocargo s.r.o.

„Pořízení technologie pro výrobu a balení potravinových doplňků“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 15 000 tis. Kč

Předmětem projektu bylo pořízení výrobně balící linky na potravinové doplňky stravy (tablety, tobolky, kapsle). Linka je složena z části výrobní části – vstupní surovinou bude prášek (sypká směs), který bude dále tvarován do různých výstupů a následně balící částí kde bude výstup zabalen a expedován.


WINART s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 3 243 tis. Kč

Realizace projektu zastřešila pořízení nové, špičkové technologie v podobě CNC soustruhu s vyššími technickými a užitnými parametry. Pořízením této technologie došlo k doplnění a modernizaci technologického vybavení a současně k výraznému zvýšení celkové kapacity a efektivity obráběcích operací, umožnění výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou a kvalitou a získání nových zákazníků v oblasti prodeje převážně stavebního řeziva a výroby drobných stavebně truhlářských výrobků, stavebních materiálů a stavebního impregnovaného dřeva.


Zbyněk Doleček

„Pořízení technologie na zpracování dřeva“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 4 000 tis. Kč

Předmětem projektu bylo pořídit technologické vybavení, které umožní vyrábět s vyšší efektivitou stávající výrobky a dále rozšířit výrobu o nové výrobky a výrobní operace, které dosud nebylo možné na trhu nabízet, a objevila se po nich poptávka. Projekt byl úspěšně realizován nákupem frézovacího odkorňovače kulatiny, sušárny dřeva a čtyřstranné frézky.


INVO CZECH s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 6 604 tis. Kč

INVO CZECH s.r.o. je obchodně výrobní společností zabývající se strojírenskou výrobou a prodejem hutních materiálů. Specializuje se na výrobu extrémně složitých strojírenských výrobků na CNC strojích. Předmětem tří úspěšně realizovaných projektů od roku 2014 v programu Rozvoj bylo pořízení nových, špičkových obráběcích technologií s vyššími technickými a užitnými parametry s celkovou investicí ve výši 17,5 mil. Kč. Projekty zajistily sloučení několika výrobních procesů do jednoho a tím zkrátily výrobní časy pro kusovou až malosériovou výrobu.


Antonín Úškrt

„Pořízení nové výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 3 000 tis. Kč

Dřevoškrt – Dřevoprodej Domažlice kromě prodeje zboží zajišťuje i další služby, jako například formátování desek či olepování ABS hranou, také vyhotovuje nářezové plány, provádí montáže dveří a podlah. Zprostředkovává dopravu a zájemci mohou využít i bezplatného poradenství zkušených specialistů. Pro podporu těchto činností byl realizován projekt na pořízení velkoformátovací pily na plošný deskový materiál včetně dopravníku a příslušenství (včetně odsávání), také a peletovací stroj.


OLYMP - KOV s.r.o.

„Pořízení nové výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 4 500 tis. Kč

Společnost se zabývá zpracováním nerez plechů síly 1-5 mm a svařováním Al. Vyrábí výrobky dle přání zákazníka: myčky, nádrže, výrobky pro zdravotnictví (jídelní vozíky, stoly, skříně) dle dodané výkresové dokumentace. Cílem projektu byl nákup moderního hydraulického ohraňovacího lisu. Nyní strojní vybavení firmě umožňuje nově ohýbání a dále také stříhání, vrtání, stáčení, svařovaní, broušení a řezání laserem a to vše dle potřeb zákazníků.


Moltec s.r.o.

„Pořízení nové výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 14 470 tis. Kč

Moltec s.r.o. je firma specializující se na výrobu vstřikovacích forem pro termoplasty. Konkrétněji jde o vstřikovací formy na výrobu bočních dílů chladičů automobilů a klimatizace, u kterých jsou kladeny velké nároky na rozměrovou přesnost a kvalitu povrchu dílů. Díly z forem najdete pod kapotou vozů mnoha značek, např. Volkswagen, Opel, Audi, Renault, Fiat a Ford. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kapacity a efektivity procesů výroby a to pořízením EDM hloubičky a CNC frézky na výrobu elektrod, CNC frézovacího centra, měřidla kontury – konturografu a laserového navařovacího stroje.


Zámečnictví Řivnáč s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 11 000 tis. Kč

Výrobní zaměření společnosti v současné době představují polotovary pro lokační anténní, výpočetní, regálovou a výtahovou techniku. V oblasti komplexního zpracování plechu zajišťuje v kooperaci povrchové úpravy galvanickým pokovením a práškovými plasty. Předmětem projektu bylo pořízení CNC pevno-vláknového laseru, který umožnil vyrábět s vyšší efektivitou stávající výrobky a dále rozšířit výrobu o technologicky složitější výrobky, které rozšířily hlavní výrobní program společnosti.


Bárta a Novotný s.r.o.

„Pořízení CNC plazmového řezacího stroje“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 2 750 tis. Kč

Společnost Bárta & Novotný je výrobcem vzduchotechniky a jednoduché kovovýroby dveří, vrat, oken apod. Výrobní zaměření je specializováno na přímotopné plynové vytápění a větrání, vzduchotechnické vytápěcí a větrací jednotky a sušicí systémy.


LOBELLIX s.r.o.

„Pořízení nové technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 12 000 tis. Kč

Předmětem projektu společnosti Lobellix s. r. o., jež je výrobcem náprav a dvojkolí pro železniční vozy, bylo pořízení dvou CNC soustruhů, které tak významným způsobem přispěli k modernizaci technologického vybavení společnosti a následně ke zvýšení celkové výrobní kapacity, rozšíření výrobkového portfolia a nabízených služeb.


PONEC s.r.o.

„Pořízení nové technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 17 042 tis. Kč

Dva úspěšně realizované projekty se společností PONEC s.r.o. byly zaměřeny na pořízení vysoce technicky vyspělých strojů v rámci programu Rozvoj. Prvním zařízením je pětiosé víceprocesní obráběcí centrum, které následně doplnilo multifunkční obráběcí centrum s vodorovně uloženým stolem pro soustružení a kyvným frézovacím vřetenem pro pětiosé obrábění v celkové hodnotě 31 mil. Kč. Výrobní proces složitých dílů se tak posunul na světovou úroveň co do technologické vyspělosti výrobního procesu.


KOVOS ST s.r.o.

„Pořízení nové technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 5 000 tis. Kč

Druhým společným projektem se společností KOVOS ST s.r.o. bylo pořízení dvou moderních technologicky vyspělých strojů v podobě CNC pily a drátové řezačky. Opět byl splněn hlavní cíl projektu, kterým bylo zvýšení kapacity a efektivity procesů výroby a v konečném důsledku růst výkonu a konkurenceschopnosti společnosti. Firma KOVOS ST s.r.o. je zaměřena na malosériovou a kusovou výrobu na základě dodané výkresové dokumentace. Zajišťují tepelné zpracování, povrchové úpravy i dodání výrobku s měřícím protokolem ze 3D měřícího stroje.


VSD - Ládr s.r.o.

„Inovace výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - III. prodloužení

Výše investice: 16 000 tis. Kč

Záměrem projektu bylo nahrazení zastaralých výrobních technologií soustružnického obrábění dvěma dlouhotočnými soustružnickými automaty špičkové světové úrovně, které zajistily technologické udržení kroku s konkurencí a umožnily další rozvoj lidského a technického potenciálu firmy, která tak vyšla vstříc novým požadavkům zákazníků (trhu) na ekonomickou výrobu složitých dílů přesného strojírenství.

2014

CNC TVAR s.r.o.

„Pořízení výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 49 000 tis. Kč

Předmětem projektu bylo pořízení nové, špičkové obráběcí technologie s vyššími technickými a užitnými parametry v podobě 5osého obráběcího centra určeného např. pro obrábění oběžných kol větších průměrů.

Společnost CNC TVAR s.r.o. tak dnes nabízí komplexní služby v mnoha oblastech CNC obrábění, jako jsou hydroenergetika, obrábění forem, výroba komponent pro letectví, a mnohé další. K základní výrobě nabízí pro větší komfort zákazníků další služby od nákupu vstupních materiálů přes povrchové a tepelné zpracování, leštění a broušení, vyvažování výrobků, certifikované zkoušky dle požadavků zákazníka, kontrolní protokoly až po balení výrobku a dopravu.


HBC Pumpy s.r.o.

Pořízení nové výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 30 000 tis. Kč

Cílem projektu bylo pořízení nového multifunkčního 5osého obráběcího centra pro výrobu precizních, tvarově a technologicky náročných strukturálních dílců. Společnost HBC Pumpy s.r.o. je dodavatel sortimentu čerpací a tepelné techniky, armatur a příslušenství od českých i zahraničních výrobců. K zákazníkům se řadí mnozí odběratelé z vodárenského, potravinářského, papírenského, cukrovarnického, škrobárenského nebo lesnického průmyslu a dalších průmyslových odvětví.


GMA Stanztechnik Kaplice spol s r.o.

„Vybudování pracoviště na dokončovací operace při výrobě výlisků“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 25 000 tis. Kč

GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o. je společnost zaměřená na výrobu lisovaných a přesně stříhaných dílců pro automobilový průmysl. Záměrem již v pořadí třetího společného projektu bylo pořízení nové průběžné brusky, vybavené CNC řízením a automatickými měřícími a seřizovacími prvky, kartáčovacím strojem a průmyslovou myčkou s integrovanou sušičkou. Tato zařízení umožnilo plnit požadavky odběratelů na vysokou kvalitu povrchu výlisků a plnění požadavků úzké tolerance paralelity kontaktních ploch a tloušťky výlisků.


Pavel Šteker

„Pořízení moderních obráběcích CNC center“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 24 000 tis. Kč

V rámci projektu byla pořízena dvě moderní CNC 5osé obráběcí centra pro vysoce produktivní třískové obrábění s paletovými zakladači a rozšířením počtu nástrojů v zásobníku. Nové řízení a správa strojů umožnily efektivnější a přesnější proces výroby dílců. Nové moderní CNC 5osé obráběcí stroje jsou schopné vyrábět velmi komplikované dílce, které nelze na klasických strojích ani na starších 3osých strojích vyrábět.


PONEC s.r.o.

„Nákup technologie pro laserové spékání kovů“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 16 000 tis. Kč

Projekt v podobě dodávky CNC vodorovného dvoupaletového obráběcího centra se souvisle řízenou B osou byl úspěšně schválen k realizaci a také k vyplacení dotace, nakonec však nebyl dokončen a to z důvodu změny v podnikatelském záměru a následné změny v pořizované technologii. Úspěšná realizace projektu byla provedena v další výzvě programu Rozvoj.


KOVOS ST s.r.o.

„Rozšíření a modernizace výrobních kapacit firmy“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 15 000 tis. Kč

Firma KOVOS ST s.r.o. je zaměřena na malosériovou a kusovou výrobu na základě dodané výkresové dokumentace. Zajišťují i tepelné zpracování (cementace, kalení, nitridace) i povrchové úpravy (lak, černění, zinek, fosfát, cín, nikl, elox) a dodání výrobku s měřícím protokolem ze 3D měřícího stroje. Prvním úspěšně realizovaným projektem byl v roce 2014 nákup CNC soustruhu a CNC obráběcího centra. Výstupem projektu bylo rozšíření kapacit, zvýšení produktivity a rozšíření výrobních možností firmy.


Strojírna Litvínov spol. s r.o.

„Nákup vodorovné frézovací a vyvrtávací technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 13 000 tis. Kč

V rámci dvou úspěšně realizovaných projektů v programu Rozvoj byly společností Strojírna Litvínov spol. s r.o. pořízeny čtyři vysoce technicky vyspělé technologie v podobě moderního portálového 5osého CNC frézovacího centra, zakružovačky profilů a zakružovačky plechu a vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje pro třískové obrábění nerotačních velkých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli v celkové výši investice 40 mil. Kč. Realizací projektů společnost dosáhla rozšíření výroby a zvýšení příjmu zakázek z trhů EU v oblasti ocelových konstrukcí včetně jejich montáže a výroby součástek pro automobilový průmysl a železniční dopravu.


METAL PROFI s.r.o.

„Pořízení nové výrobní technologie pro obrábění včetně příslušenství“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 12 000 tis. Kč

Úspěšně realizovaný projekt v programu Rozvoj byl zaměřen na pořízení nového pětiosého multifunkčního CNC stroje pro obrábění kovových výrobků a součástek. Investice ve výši 12 mil. Kč do výrobní technologie byla pro firmu posunem ve výrobních možnostech, nahrazení tříosého obrábění 5osou obráběcí technologií umožnilo společnosti získat náročnější zakázky a současně umožnilo maximálně využít možnosti stroje při realizaci technologických postupů na jedno upnutí.


ALAN Les s.r.o.

„Nákup moderní technologie pro výrobu dubové řezané dýhy“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 11 200 tis. Kč

V rámci projektu společnosti ALAN Les s.r.o. byly pořízeny následující technologie: pásová pila pro pořez kulatiny s oboustranným předřezem, pásová pila pro pořez prizem, manipulační pila pro vykracování kulatiny, omítací pila nesušených lamel, sámovací pila pro sámování vysušené dýhy, sušárny na sušení řezané dýhy, včetně zavážecích kolejových vozíků a proložek. Manipulační stoly a manipulační prostředky pro transport materiálu mezi technologiemi v rámci provozu, válečková dráha, průmyslový vysavač pilin a kompresor.


KOVOVÝROBA SVOBODA, s.r.o.

„Nákup moderních technologií pro přesné broušení dílů“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 11 000 tis. Kč

Společnost KOVOVÝROBA SVOBODA, s. r. o. se již více než 10 let zabývá vývojem, výrobou a opravami jednoúčelových strojů a přípravků. Součástí strojů a přípravků jsou vysoce přesné díly s velice sofistikovanou výrobou s velkou přidanou hodnotou a silným stupněm inovačních prvků. Předmětem dvou-etapového projektu bylo pořízení dvou nových, špičkových univerzálních hrotových a rovinných brusek.


INVO CZECH s.r.o.

„Nákup pětiosého obráběcího centra“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 7 950 tis. Kč

INVO CZECH s.r.o. je obchodně výrobní společností zabývající se strojírenskou výrobou a prodejem hutních materiálů. Specializuje se na výrobu extrémně složitých strojírenských výrobků na CNC strojích. Předmětem tří úspěšně realizovaných projektů od roku 2014 v programu Rozvoj bylo pořízení nových, špičkových obráběcích technologií s vyššími technickými a užitnými parametry s celkovou investicí ve výši 17,5 mil. Kč. Projekty zajistily sloučení několika výrobních procesů do jednoho a tím zkrátily výrobní časy pro kusovou až malosériovou výrobu.


ORLANTE s.r.o.

„Pořízení technologie na obrábění plastů, dřeva a hliníku“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 6 800 tis. Kč

Před realizací již druhého společného projektu musely být zakázky pro obrábění dřeva, plastů a částečně i hliníku odmítány a firma tak přicházela o důležitý segment výroby, který se v současné době trvale rozvíjí. Projekt byl proto zaměřen na nákup CNC obráběcího centra včetně doplňujících technologií, které slouží k opracování speciálních materiálů a to plastů, dřeva a speciálních slitin hliníku. Realizace projektu plynule a důsledně navazuje na podnikatelské aktivity.


TRIMA EDM s.r.o.

„Pořízení moderní řezací technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 5 000 tis. Kč

V rámci již druhého úspěšně realizovaného projektu byla pořízena moderní elektroerozivní drátová řezačka pro obrábění kovových (vodivých) součástí elektroerozivní technologie., tzn. beztřískové opracování materiálů s rozlišnou tvrdostí. Výrobním programem společnosti nadále zůstává špičková zakázková strojní výroba vysoce přesných dílů, především z ocelí práškové metalurgie a nerezu. Jde o díly do krympovacích nástrojů - kabelová konfekce.


LIEBEZEIT HYDRAULIK, s.r.o.

„ Inovace pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku - nákup nového CNC stroje“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 5 000 tis. Kč

Společnost Liebezeit Hydraulik s.r.o. patří mezi významné a tradiční české strojírenské firmy působící v oblasti hydraulických systémů. Zaměřuje se převážně na projekci, konstrukci, výrobu a montáže těchto hydraulických systémů. V této oblasti má dlouholeté zkušenosti a zaujímá v současnosti poměrně významný podíl na trhu. Vlastní výrobní postupy jsou standardní obráběcí, svářecí a kompletační operace charakteru kusové a malosériové výroby. Typickými výrobky jsou hydraulický agregát, hydraulický válec a vysokotlaká hadice. Realizovaný projekt měl podobu pořízení víceosého CNC soustružnického centra včetně příslušenství.


DETA s.r.o.

„Pořízení moderní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 4 500 tis. Kč

Předmětem projektu bylo pořízení moderního víceosého CNC obráběcího centra. Zaměřením společnosti je výroba ocelových konstrukcí a poskytování zámečnických prací. V rámci zámečnické výroby je hlavním produktem výroba a distribuce autobusových zastávek i další zakázkové výrobky jako například ocelové konstrukce a svařované dílce. Druhá divize se zabývá výrobou přesných obráběných dílců a jednoúčelových strojů dle přání zákazníka.


Jan Dvořák

„Nákup NC soustruhu a NC frézy“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 4 200 tis. Kč

Společnost od svého založení prošla postupným rozvojem a dnes nabízí komplexní služby v mnoha oblastech CNC obrábění. K základní výrobě patří doplňky do leteckých modelů. Jsou to kužele na vrtule - unášeče, převodovky laminátové, uhlíkové a duralové kužely. Všechny výrobky jsou přímou produkcí na základě vlastního návrhu, proto neustále dochází k zlepšování a zvětšování nabídky výroby. V rámci realizace projektu byl zakoupen CNC soustruh včetně příslušenství a dále 4osé vertikální obráběcí centrum.


PENTA BM, s.r.o.

„Pořízení moderní výrobní technologie“

Program: ROZVOJ III. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 4 000 tis. Kč

PENTA BM, s.r.o. patří mezi významné a tradiční české strojírenské firmy, které působí v oblasti kovoobrábění. Zabývá se výrobou dílů převážně pro automobilový průmysl – do této oblasti je směřováno více než 50 % produkce firmy, dále výrobou dílů pro průmysl papírenský, balící, strojní. Společnost vyrábí dále dílce na dopravníky a pro vodní elektrárny a veškeré náhradní díly dle individuálních požadavků odběratelů.

2013

ŽĎAS a.s.

„Inovace výroby tepelně zpracovaných masivních ocelových odlitků“

Program: INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT IV. výzva - II. prodloužení

Výše investice: 81 500 tis. Kč

Se společností ŽĎAS, a.s. jsme společně připravili tři projekty do programu Inovace s celkovou výší investic přesahující 150 mil. Kč. Předmětem investic bylo vždy pořízení špičkového technologického vybavení a stavební úpravy, které umožnily uvést na trh několik inovovaných produktů a do výroby zavést nové výrobní postupy. Díky zrealizovaným projektům se společnost ŽĎAS, a.s. stala nově světově konkurenceschopnou i ve výrobě velikostně i hmotnostně velmi náročných odlitků pro energetický a lodní průmysl z vysoce legovaných ocelí.


ŽĎAS a.s.

„Vývojové centrum tepelného zpracování masivních ocelových odlitků“

Program: POTENCIÁL III. výzva - I. prodloužení

Výše investice: 40 500 tis. Kč

Obsahem projektu mělo být vybudování zařízení pro výzkum podmínek tepelného zpracování (TZ) masivních ocelových odlitků s důrazem na snižování výskytu lineárních vad odlitků. Ve vývojovém a inovačním centru bylo plánováno využívání výsledků výzkumu pro vývoj nových technologických postupů výroby masivních ocelových odlitků z nově vyvinutých druhů slitin s ověřením při výrobě prototypů včetně navržení, optimalizace a výroby forem, výroby jejich prototypů, výroby prototypových odlitků a ověření jejich kvality příslušnou defektoskopii pro ověření žádoucí kvality a vlastností výrobků. Jedním z důvodů proč bylo uvažováno o investici do výzkumu, vývoje a inovací v oblasti tepelného zpracování, je možnost rozšíření nabídky odlitků o kategorie, které byly dříve odmítány. Jsou to především odlitky větší hmotnosti tj. do 29 tun.


ATC Styl s.r.o.

„Rekonstrukce provozovny“

Program: NEMOVITOSTI II. výzva

Výše investice: 24 822 tis. Kč

Prvním úspěšně zakončeným projektem byla realizace rozsáhlé rekonstrukce výrobní haly společnosti ve Velké Bíteši. Nový výrobní areál nyní plně koresponduje s plánovaným rozšířením výroby na základě navyšování poptávky nynějších odběratelů. Hlavní činností společnosti je CNC obrábění strojních dílů a zařízení zejména pro společnosti zabývající se výrobou strojů pro textilní, strojní a automobilový průmysl. Společnost se specializuje převážně na zpracování nerezu, ušlechtilých ocelí i ostatních materiálů. Mimo uvedenou činnost se firma dále zabývá zakázkovou, nástrojařskou, zámečnickou a další kovovýrobou.


ATC Styl s.r.o.

„Nákup CNC obráběcích center“

Program: ROZVOJ III. výzva - I. prodloužení

Výše investice: 7 500 tis. Kč

Druhým úspěšně realizovaným projektem bylo rozšíření technologického vybavení nově rekonstruované výrobní haly společnosti. V rámci projektu bylo pořízeno 3D měřící centrum včetně příslušenství a moderní CNC obráběcí centrum. Nová moderní technologie podstatně rozšířila výrobní možnosti žadatele. Nyní efektivně opracovává složité tvary pro zakázky, které musel před realizaci projektu řešit komplikovaně a zdlouhavě kooperacemi a dokonce musel některé odmítat.


VarioTec s.r.o.

„Inovace přístrojů pro přípravu a aplikaci radiofarmak v nukleární medicíně“

Program: INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT IV. výzva

Výše investice: 13 234 tis. Kč

Projekt byl zaměřen na inovace produktové řady přístrojů