logo

Reference PRV

2017

PILA POTŠTÁT s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Výše investice: 7 300 is. Kč

Náplní projektu je pořízení nové technologie, která povede k výrazné modernizaci výrobních procesů souvisejících s pořezem dřeva.


Butterflies s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Výše investice: 4 740 is. Kč

Náplní projektu je pořízení nové technologie, která povede k výrazné modernizaci výrobních procesů souvisejících se sušením dřeva.


HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

„Pořízení lesnické techniky“

Program: Technika a technologie pro lesní hospodářství

Výše investice: 9 500 is. Kč

Náplní projektu je pořízení nové technologie, která povede k výrazné modernizaci výrobních procesů souvisejících s těžbou dřeva. V rámci realizace projektu dojde k investicím do nákupu speciálního lesního kolového traktoru.


2016

HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení“

Program: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Výše investice: 4 850 tis. Kč

Projekt je zaměřen na podporu investic do strojů, technologií, zařízení v dřevozpracující provozovně, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven.


DŘEVO-CENTRUM s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení “

Program: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Výše investice: 2 450 tis. Kč

Podpora je zaměřena na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven.


Alan les s.r.o.

„Pořízení nového technologického vybavení “

Program: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Výše investice: 1 900 tis. Kč

Podpora je zaměřena na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven.


Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích

„Rekonstrukce a vybavení pekárny“

Program: Investice do nezemědělských činností

Výše investice: 1 597 tis. Kč

Podpora je zaměřena na investici do vybavení a rekonstrukce pekárny společnosti.


ZEMSPOL a.s. Sloup

„Nákup technologie a rekonstrukce“

Program: Investice do nezemědělských činností

Výše investice: 999 tis. Kč

Podpora je zaměřena na investici do vybavení a rekonstrukce výrobny a administrativního zázemí.


2014

ASPARO s.r.o.

„Nákup moderních technologií“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 10 000 tis. Kč

Schválený projekt byl zaměřen na zahájení zakázkové výroby v oblasti výroby spárovky, lepených hranolů a komponentů pro nábytkářský průmysl. Společnost je zaměřena na výrobu spárovky, prodej briket, polotovarů a ostatních hotových výrobků. Předmětem projektu byly 3 výrobní linky - linka přípravy, linka délkového nastavení a linka zpracování polotovarů.


WOOD CORPORATION s.r.o.

„Pořízení briketovací linky“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 10 000 tis. Kč

Společnost byla nově založeným podnikatelským subjektem, který hodlal zahájit výrobu a prodej paliva šetrného k životnímu prostředí, resp. paliva z obnovitelných zdrojů - dřevěných briket. Projekt tedy byl zaměřen na nákup technologií na zpracování dřevní hmoty, které umožňují v jednotlivých sekcích příjem a transport velkoobjemové dřevní hmoty, její přípravu, její usušení na vlhkost potřebnou pro další zpracování, slisování (komprimaci) do tvaru briket a následné balení a expedici konečného produktu.


BMT Bohemiatechnik spol. s r.o.

„Nákup technologie a rekonstrukce provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 6 000 tis. Kč

Základním cílem projektu bylo pořízení moderní technologie výroby, rekonstrukce kovoobráběcí dílny a vytvoření 5 nových pracovních míst. Společnost BMT Bohemiatechnik spol. s r.o. podniká ve výrobě poháněných nástrojů. První zkušební výroba poháněných nástrojů proběhla v roce 2013 a v současnosti společnost pokračuje ve výrobě a úpravě speciálních nástrojů pro třískové obrábění a ve výrobě a vývoji poháněných rotačních nástrojů pro obráběcí centra.


Alfa-Metal s.r.o.

„Nákup moderní obráběcí technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 6 000 tis. Kč

Projekt rozšíření technického vybavení o nové CNC soustružnicko-frézovací centrum řízené v 8 osách a s možnou výměnou až 48 nástrojů dokázal výrobu zrychlit, zjednodušit, ucelit a navýšit o nové produkty, jejichž zhotovení strojové vybavení doposud nedovolovalo (tvarově složitější dílce, které jsou náročné na výrobu, počet nástrojů při jednom upnutí a přesnost výroby).


M JINDRA s.r.o.

„Pořízení moderní výrobní technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 3 900 tis. Kč

Společnost M JINDRA s.r.o. se zabývá kompletním rotačním obráběním (soustružení, frézování, řezání a vrtání) strojírenských dílců střední velikosti na CNC strojích. Soustružení je prováděno do průměru 150 mm a délky 450 mm. Společnost je dodavatelem více než patnácti významných společností na českém trhu, kterým dodává strojírenské dílce dle výkresové dokumentace - řemenice, čepy, hřídele, pouzdra, kladky, kostry elektromotorů, hořáky do plynových kotlů a trysky. V rámci realizace projektu bylo investováno do výrobní technologie.


Ivo Bedrava

„Nákup CNC obráběcího centra“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 500 tis. Kč

Dlouholetá tradice a moderní výrobní kapacity jsou zárukou precizní a profesionální práce. Pan Bedrava se specializuje na zakázkovou výrobu nábytku včetně montáže. Konkrétně se zaměřuje na výrobu kuchyňských linek, obývacích pokojů, ložnic, vestavěných skříní, obkladů. Dále provádí i povrchovou úpravu nábytkových dílců. Projektem došlo k rozšíření strojního zázemí o CNC obráběcí centrum včetně příslušenství.


Zítka-motorsport s.r.o.

„Pořízení nových výrobních technologií“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 498 tis. Kč

Výroba v té době nově vznikající společnosti byla zakázkového charakteru. Většina produktů je vyráběna pro historicky stabilního klienta se stálým odběrem – Škoda Auto. Společnost dodává své výrobky do několika divizí Škoda Auto - pro divizi Motorsport (např. držák konzole motoru, nástavec volantu, řemenice alternátoru, pouzdro ložiska volantové tyče, distanční kroužek, atd.), dále pro výrobní haly závodu v Mladé Boleslavi (např. technologické příruby, schaltdomy) a také občas pro Vývoj Škoda Auto. Důvodem realizace projektu bylo nedostatečné technologické vybavení žadatele. V té době nešlo zhotovovat značené výrobky, tj. výrobky, na nichž je uvedeno datum výroby, číslo dílu, pořadové číslo dílu a výrobce.


Jakub Pavlíček

„Založení mikropodniku - nákup výrobních technologií a stavební úpravy objektu pro zahájení provozu“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 039 tis. Kč

Cílem projektu bylo pořízení výrobních technologií pro zahájení výroby a stavební úpravy objektu za účelem zajištění odpovídající provozovny. V rámci podnikání šlo zejména o realizaci zakázkové výroby v oblasti kovoobrábění a čalounictví se zaměřením na výrobu součástí nebo vybavení pro automobilový průmysl. Kromě toho byla součástí zaměření projektu i výroba přípojných vozidel.


ATYKO, spol. s r. o.

„Pořízení výrobních technologií a konstrukčního softwaru“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 640 tis. Kč

První oblastí investice bylo pořízení nových výrobních technologií a druhou oblastí investice bylo pořízení konstrukčního softwaru. V současnosti společnost zhotovuje tyto produkty - pásové, válečkové a modulární dopravníky, regály (paletové, policové, spádové), skladové a manipulační vozíky, pneumatické brzdy a zarážky (jedná se o doplňky válečkových drah), kolečkové třídiče, páskové přesunovače, automatické výrobní a vychystávací linky, výtahy, přepravní kontejnery, pracovní stoly, dělící stěny a mříže.


Šenk Tatouňovice s.r.o.

„Pořízení nové výrobní technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 512 tis. Kč

Společnost se zabývá jednak zpracováním surového dřeva (kmenů), z něhož vyrábí eurohranoly sloužící jako stavební prvky a lepené dřevo, a jednak se zaměřuje na výrobu oken a dále na zakázkovou výrobu, kam lze zařadit výrobu vchodových a interiérových dveří, schodů a obkladů. Výrobky zhotovuje v rámci své výroby včetně jejich povrchové úpravy a montáže. Investice směřovala do základní oblasti podporující výrobní proces - do oblasti výrobních technologií.

2013

AGRO CAPITAL s.r.o.

„Pořízení peletovací linky a stavební úpravy provozovny“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 11 880 tis. Kč

Předmětem podnikání společnosti je zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků. Realizací projektu došlo k nákupu potřebných technologií a zahájení provozu výroby dřevěných pelet určených k vytápění objektů.


Wingover, s.r.o.

„Nákup technického vybavení provozovny - výroba dubové řezané dýhy“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 9 370 tis. Kč

Předmětem podnikání společnosti je prvotní zpracování dřeva. V rámci realizace projektu byl proveden nákup potřebných technologií k zahájení provozu v oblasti výroby dubové řezané dýhy.


Palivové dřevo Zima s.r.o.

„Pořízení moderní technologie a vytvoření nových pracovních míst“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 2 520 tis. Kč

Se společností Palivové dřevo, Zima s.r.o. jsme společně připravili projekt do programu Technické vybavení provozoven. Záměrem projektu bylo pořízení moderního vysoce specializovaného čelního nakladače včetně paletových vidlí, drapáku a lžíce pro přípravu a úklid pracoviště. Součástí příslušenství byl také adaptéru na štípání přesíleného dřeva a dvou motorových pil pro řezy přesílené kulatiny na kratší kusy. Celková hodnota investice přesáhla 2,5 mil. Kč. Realizací projektu došlo k výrazné modernizaci a diverzifikaci produkčních aktivit společnosti a k dlouhodobému zvýšení konkurenceschopnosti reprezentované zejména zvýšením tržního podílu a nárůstem obratu.


Pila Lipnice s.r.o.

„Pořízení nového technického vybavení“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 1 810 tis. Kč

V rámci realizace projektu byly pořízeny nové technologie pro řezání kulatiny a pro zpracování dřevěného odpadu, pásová pila a briketovací lis. Pila je určena k prvotnímu zpracování kulatiny, lze s ní jednoduše manipulovat a rychle a jednoduše měnit nastavené parametry řezu. Briketovací lis slouží ke zpracování dřevěného odpadu vznikajícího na pile, z něhož jsou vyráběny dřevěné brikety.


LASATYS s.r.o.

„Pořízení nové technologie a vytvoření nových pracovních míst“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 15 300 tis. Kč

Předmětem podnikání společnosti je kovodělná výroba, laserové řezaní ocelových plechů do složitých tvarů, následné ohýbání a další zpracování výrobků, jako komponentů pro sestavování strojů a zařízení. A další řezání ocelových plechů (konstrukční i nerezová ocel) vhodných tlouštěk pro strojírenské ale i jakékoli jiné (dekorační, interiérové, elektrotechnické, reklamní, stavební aj.) účely. Předmětem projektu bylo pořízení vysoce kapacitního, kvalitního, sofistikovaného moderního stroje špičkové úrovně - pevnolátkové laserové řezací zařízení.


Tomáš Štěrba

„Nákup kovoobráběcí CNC technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 10 000 tis. Kč

Firma se zabývá obráběním složitých 3D tvarů na CNC strojích převážně pro automobilový a slévárenský průmysl. Dalším odvětvím je frézování dílů v oblasti zdravotnické techniky a dílů pozorovacích a zaměřovacích přístrojů. Dále se zabývá výrobou všestranných forem a modelů, klasickým frézováním a soustružením. Předmětem projektu bylo pořízení moderních výrobních technologií (posílení více osého frézování) a provedení stavebních úprav provozovny.


TP Solutions s.r.o.

„Pořízení nových technologií a vytvoření nových pracovních míst“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 9 120 tis. Kč

Společnost podniká v oboru lisování různých druhů výrobků, dílů a součástí z plastických hmot na vstřikovacích strojích. Jedná se o stroje s různou uzavírací silou. Realizace celého projektu umožnila vyrábět lisované výrobky pro spotřební průmysl, automobilový průmysl, elektrotechniku, úklidovou techniku a ostatní.


ANOTA PLUS s.r.o.

„Nákup moderních technologií a stavební úpravy provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 5 530 tis. Kč

Hlavní činností společnosti je výroba polotovarů z bukového a dubového dřeva pro nábytkářskou výrobu v podobě obrábění jednotlivých dřevěných dílů bez povrchové úpravy. V rámci projektu bylo pořízeno CNC frézovací a vrtací centrum a formátovací pila s krátkým stolem. Také byla provedena výměna stávajících okenních a dveřních rámů a výplní. Vybudování temperovaného skladu na dřevěné přířezy a výstavba prodloužení dílny z části skladovacího prostoru pro umístění CNC technologie.


Josef Šilpoch

„Výstavba truhlářské dílny a pořízení nových technologií“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 495 tis. Kč

Hlavní podnikatelská činnost je zaměřená na zakázkovou truhlářskou výrobu - vestavěné skříně, kuchyňské linky, dětské pokoje, ložnice, psací stoly, pracovny. Základním cílem projektu tedy byla výstavba truhlářské dílny, pořízení moderní technologie výroby a vytvoření 6 nových pracovních míst. Realizací projektu byla významně posílena výrobní kapacita, zejména ve vztahu k rozšíření sortimentu.


Chama CZ, s.r.o.

„Pořízení CNC frézky a stavební úpravy přilehlých ploch provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 017 tis. Kč

Projekt byl stavěn na pořízení a instalaci CNC frézky, ke zkušebnímu provozu a zaškolení příslušných pracovníků a na realizaci stavebních úprav přilehlých ploch provozovny. Společnost se soustředí na kovoobrábění pro zakázkovou výrobu, na tvarové pálení kyslíkem a plazmou a na zakázkovou kovovýrobu v rámci subdodávek.


KAMPEN INVEST s.r.o.

„Pořízení nového technického vybavení pro výrobu technologií na zpracování biomasy“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 469 tis. Kč

Společnost se specializuje na výrobu technologií na zpracování biomasy (peletovacích linek) a komponent do těchto linek, dále se věnuje zakázkám strojírenské výroby, navrhuje a dodává jednoúčelové stroje a zařízení, dopravníky, ocelové konstrukce a konstrukce fotovoltaických elektráren. První oblastí investice bylo nové technologické vybavení výroby, druhou oblastí investice byly stavební práce týkající se rekonstrukce provozovny a souvisejících přilehlých ploch.


Truhlářství BJB, s.r.o.

„Pořízení olepovačky hran a stavební úpravy provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 521 tis. Kč

V rámci své podnikatelské činnosti se firma specializuje na truhlářskou výrobu - navrhuje a realizuje kuchyně a koupelny, zhotovuje kancelářský nábytek, předsíňové sestavy a další bytové doplňky v rámci zakázkové výroby. V rámci realizace projektu došlo k investici do dvou oblastí podporujících rozvoj výrobního procesu. První oblastí investice byl nový olepovací stroj na hrany a druhou oblastí investice byly stavební práce týkající se rekonstrukce provozovny.

2012

FSM NIKA s.r.o.

„Rekonstrukce provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 9 999 tis. Kč

Předmětem schváleného projektu byla kompletní rekonstrukce provozovny společnosti, která je zaměřená na výstavbu rodinných domů, drobných provozoven, inženýrských sítí - přípojky vody, plynu a kanalizace. Dále se společnost zabývá výstavbou malých ČOV, zdravotně technických staveb a projekční činností v pozemním stavitelství. Společnost se zaměřuje i na prodej stavebního materiálu českého výrobce KM BETA, komínových systémů EFFE DUE italského výrobce.


Jana Hovorková

„Pořízení nové kovoobráběcí technologie a rekonstrukce střechy provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 6 520 tis. Kč

Společnost paní Hovorkové se specializuje se na výrobu komponentů pro technologická zařízení vodních turbín typu Kaplan, Francis a Pelton. Dále zhotovuje výrobky pro zdravotnickou techniku - součástky pro zdravotnické přístroje a zařízení pro rehabilitaci. Klíčovým výsledkem projektu je pořízení CNC frézy, CNC soustruhu, rekonstrukce střechy provozovny a vytvoření nových pracovních míst. Realizace projektu zvýšila konkurenceschopnost v dlouhodobém časovém horizontu, rozšířila výrobkové portfolio, zvýšila kvalitu produkce, zrychlila výrobní proces a nárůst obratu.


František Zikmund

„Pořízení moderních technologií“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 4 820 tis. Kč

Záměrem projektu bylo pořídit linku na granulování dřevní hmoty, která by zpracovávala měkké dřevní piliny, a výsledným výrobkem by byly dřevěné pelety určené k vytápění. Účelem vyrobených dřevěných pelet by byl jejich prodej zákazníkům v okolí (pokrytí okolní poptávky). Přebytek by pak byl odprodán do velkoobchodu.


LEMARA, s.r.o.

„Nákup technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 495 tis. Kč

Společnost podniká v obrábění složitých dílů na CNC technologii s poháněnými nástroji. Na zaměření společnosti navazoval i projekt v podobě pořízení CNC obráběcího centra včetně příslušenství..


Jiří Vaca

„Pořízení nové technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 495 tis. Kč

Pan Vaca se zabývá zakázkovým truhlářstvím a svou výrobu zaměřuje na eurookna, kastlová a zdvojená okna, vchodové dveře, schodiště, postele, stoly, židle, dřevěné obklady místností, dřevěné podlahy, zahradní nábytek, altány, pergoly, kuchyňské linky, obývací stěny, vestavěné skříně, dětský nábytek, kancelářský nábytek, atd. Předmětem projektu bylo pořízení 4osého CNC obráběcího centra a dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti v budoucnu reprezentované zejména zvýšením tržního podílu a nárůstem obratu.


František Starý

„Novostavba“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 495 tis. Kč

Základním cílem projektu byla výstavba nové kovoobráběcí provozovny a navýšení počtu zaměstnanců. Firma se tak mohla plně zaměřit na kusovou, malosériovou a sériovou výrobu strojních dílů technologií soustružení, frézování, vrtání, závitování a obrábění na vačkových automatech. Výrobu nyní zajišťuje včetně materiálu, svařování, dokončovacích operací, povrchových úprav a povlakování dílů.


CNC Chomutov s.r.o.

„Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 205 tis. Kč

Společnost CNC Chomutov s.r.o. je zaměřena na výrobu komponentů CNC strojním obráběním. Komponenty vyrábí pro zákazníky i s povrchovými úpravami: lakování dílů, eloxování, kalení, zinkování, tak i plastování dílů dle výkresové dokumentace. Na tyto návazné činnosti využívá dodavatele, zaměřené na potřebné úpravy dílů. Výrobky se dodávají zákazníkům, jako hotový díl pro jejich montáž, nebo pro další zpracování. Základním cílem projektu bylo tedy pořízení moderní technologie výroby a rekonstrukce provozovny včetně nádvoří.


Tineo s.r.o.

„Nákup technologie a rekonstrukce provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 920 tis. Kč

Hlavní podnikatelská činnost je zaměřena na zakázkovou výrobu prvků bytové a zahradní architektury z masivního dřeva i velkoplošných materiálů. To zahrnuje zejména nábytek, bytové interiéry, schodiště, dveře, zahradní pergoly a terasy. Projekt byl zaměřen na pořízení moderní technologie výroby, zpevnění manipulačních ploch v okolí provozovny, úpravy na venkovním vzhledu (nová fasáda provozovny) a navýšení počtu zaměstnanců o nového pracovníka.


v-tech s.r.o.

„Přístavba části provozovny a pořízení konstrukční stanice“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 808 tis. Kč

Cílem projektu byla úprava objektu provozovny na nástrojárnu, přístavba administrativní části provozovny a s tím spojené vytvoření potřebného zázemí pro nové zaměstnance, vybavení administrativní části budovy potřebným nábytkem a pořízení konstrukční stanice s CAD softwarem a odpovídajícím hardwarem. Společnost se specializuje na kovoobrábění a konstrukci jednodušších strojírenských celků. Výrobky jsou zhotovovány metodou třískového obrábění kovů a jedná se především o obrábění součástí rotačního charakteru. Výroba je zakázkového charakteru - jedná se o výrobu obráběných dílů pro průmyslová zařízení v oblasti strojírenství, potravinářství a zemědělství, a dále jde o výrobu různorodých součástek dle konkrétního požadavku zákazníka.


INSPIRAL s.r.o.

„Pořízení nových technologií a rekonstrukce provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 612 tis. Kč

Cílem projektu bylo pořízení moderní technologie výroby, nové elektroinstalace, stavební úpravy - sádrokartonové podhledy, zateplení, přívod topení, výměna oken, vrat a navýšení počtu zaměstnanců o nové pracovníky. Společnost INSPIRAL s.r.o. se zabývá vlastní zakázkovou výrobou kuchyní, nábytku pro bytový a komerční interiér v nadstandardní kvalitě (kuchyně, obývací pokoje, ložnice, předsíně atd.). Zákazníkům nabízí individuální péči v oblasti odborného poradenství, architektonické 3D studie a vizualizace s komplexním řešením interiéru jako celku na klíč (podlahy, malby stěn, tapety, osvětlení apod.) s možností výběru bytových doplňků. Ve spolupráci s renomovanými architekty vytváří originální návrhy interiéru (ergonomické řešení), designuje a vyrábí atypický nábytek.


MK Radonice s.r.o.

„Pořízení hydraulického minirýpadla“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 292 tis. Kč

Předmětem podnikání společnosti je poskytování služeb v oblasti stavebnictví. Jedná se konkrétně o přípravné a demoliční práce pro stavby - výkopové práce základů staveb, výkopové práce pro úpravu venkovních povrchů před osazením zámkovou dlažbou, drenáž, štěrkování a jiné. Dále firma provádí opravy dopravních prostředků a pracovních nástrojů a poskytuje služby pro zemědělství a myslivost (nakládka a rozvoz krmení). Většinou se jedná o služby, kde je potřeba využití těžké techniky. Cílem projektu bylo pořídit stavební minibagr, který lze ve stavebnictví využít pro hloubení úzkých výkopů, základů domů, přípravu staveb a který je možno přesunovat po komunikacích bez nutnosti transportu.


DZ styl, s.r.o.

„Rozšíření stávající provozovny a její dovybavení“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 098 tis. Kč

Společnost se zabývá především výrobou vnitřních a venkovních dveří z masívu a dále výrobou EUROOKEN, které jsou vhodné i do památkových budov. V rámci projektu bylo pánováno pořídit lokální zařízení pro odsávání pilin, kotel na dřevní odpad, briketovací lis, pneumatický lis na klížení rámů a nový účetní software. Součástí projektu byly i stavební práce, které spočívaly v demolici stávajícího objektu a v přístavbě skladu.


Josef Valigurský

„Nákup nové technologie a rekonstrukce provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 848 tis. Kč

Pan Valigurský se specializuje na zakázkovou výrobu kuchyní, vestavných skříní, atypických schodišť, obkladů, zábradlí a schodišť z masivu, venkovních i vnitřních dveří, pergol a vybavení kanceláří. Proto byl cíl projektu pořízení moderní technologie pro výrobu, rozšíření a zateplení truhlářské dílny a úprava nájezdů u dílny. Pořízení nových technologií umožnilo přesněji, rychleji a výkonněji opracovávat dřevěné prvky a zvýšit výrobní kapacitu. Pro zvýšení objemu výroby bylo třeba rozšířit prostor dílny a upravit nájezd před dílnou jako prostor pro manipulaci s většími výrobky.


Petr Mrkvička

„Pořízení výrobní technologie a rekonstrukce střechy provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 781 tis. Kč

Pan Mrkvička se specializuje na truhlářské a tesařské práce. Zejména se soustředí na výrobu nábytku - kuchyní, vestavěných skříní, sestav do obývacích a dětských pokojů, kancelářského nábytku, skříní stolů, komod, židlí, dveří, schodů a zábradlí. Dále také vyrábí zahradní altánky a pergoly. Cílem projektu bylo pořízení moderní technologie pro výrobu, instalace nové střechy na části truhlářské dílny a personální rozšíření kapacity výroby.


Josef Čermák

„Nákup nových technologií pro výrobu náčiní pro restaurátory a kamenosochaře“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 495 tis. Kč

Firma produkuje zejména výrobky pro kamenosochaře, restaurátory sochařských kamenných děl a řezbáře. Také vyrábí točny na velké bloky kamene (až do nosnosti 6 tun) nebo oškrty s různými zámky. Výsledkem projektu bylo pořízení nových technologií pro dovybavení dílny, pořízení nábytkového a softwarového vybavení kanceláře a pořízení fotografického zařízení. Dále byla zpevněna plocha vedle dílny, byl proveden rozvod stlačeného vzduchu, elektřiny a byly provedeny drobné začišťovací stavební práce.


HEDERA ZIMA s.r.o.

„Pořízení nové lesnické techniky“

Program: Investice do lesů - Lesnická technika

Výše investice: 10 460 tis. Kč

V rámci realizace projektu byl pořízen speciální lesní traktor, harvestorová hlavice a vyvážecí vozík. Došlo tak k rozšíření poskytovaných služeb v podobě zalesňování a údržba mladých kultur, mýtní těžba dřeva a jeho přibližování, prořezávání, úklid a zpracování dřevního klestu, stavba a údržba oplocenek, vyžínání trav a lesní buřeně, postřiky proti lesním škůdcům, mazání proti okusům lesní zvěří. V současné době společnost obhospodařuje velké lesní plochy v oblasti severních Čech.


Lubomír Skočík

„Výstavba administrativního zázemí k pilařskému provozu a nákup technologie“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 1 912 tis. Kč

Mezi obory činnosti pana Skočíka patří lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, výroba pilařská a impregnace dřeva a lesnická činnost - těžba a pěstování lesa. V rámci realizace projektu došlo k investicím do oblasti provozu a technologie na zpracování a využití zůstatkové biomasy z dřevařské výroby pro energetické účely - zpracování odpadu z výroby. Byl zakoupen štěpkovač dřevní hmoty a provedena výstavba administrativní budovy pro kvalitní zázemí zaměstnanců.


EL TORO, s.r.o.

„Nákup technického vybavení provozovny“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 2 520 tis. Kč

Společnost EL TORO, s.r.o. se zabývá realizací pozemních staveb občanské a průmyslové výstavby, vodohospodářských staveb, stavební autodopravou a prováděním inženýrských sítí. Dále jsou to dodávky dílčích částí staveb (základy, hrubá stavba, dodávky staveb a investičních celků na klíč v České republice), kompletní výrobní haly nebo jejich části a drobné betonářské zboží (skruže, poklopy, dlaždice, plotové sloupky apod.). Pro potřeby rozšíření výroby a zkvalitnění služeb pro stávající i nové zákazníky došlo realizací projektu k rozšíření výrobního úseku na zpracování dřeva.


Pavel Šomjak

„Nákup nové technologie a rekonstrukce provozovny“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 1 710 tis. Kč

Hlavní podnikatelskou činností je těžba a přibližování dřeva, které je následně zpracováváno na řezivo. Projekt byl zaměřen na pořízení nového moderního technického vybavení provozovny - nového mobilního zařízení pro vertikální a horizontální manipulaci v pilnici a na rekonstrukci a modernizaci výrobního provozu - zateplení malé výrobní haly.

2011

BLÁHA trade s.r.o.

„Rekonstrukce, modernizace a pořízení technického vybavení pilařské provozovny“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 2 020 tis. Kč

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je pilařská výroba, tesařské, pokrývačské a klempířské práce, provádění staveb a jejich rekonstrukce. V rámci projektu byla pořízena kmenová úhlová kotoučová pila pro prvotní zpracování dřeva. Byla provedena rekonstrukce a modernizace rozvodu otopného systému a instalace ekologického zplynovacího kotle, rekonstrukce a modernizace provozní budovy a oplocení areálu.


Pila Cigna s.r.o.

„Pořízení nové technologie pro pilařskou výrobu“

Program: Investice do lesů - Technické vybavení provozoven

Výše investice: 560 tis. Kč

Společnost můžeme charakterizovat prostřednictvím nabídky produktů- sušené stolařské řezivo, omítané konstrukční řezivo na výrobu podlahových a obkladových palubek (smrk, borovice, modřín), stavební prkna (smrk, borovice, modřín) a stavební fošny. Projektem byla pořízena omítací pila (včetně instalace) a odsávání pilin. Instalována byla také nová zástěna vchodu provozovny.


Jan Polák

„Pořízení lesnické techniky“

Program: Investice do lesů - Lesnická technika

Výše investice: 925 tis. Kč

Pan Polák je držitelem volné živnosti v oboru poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivosti a také je držitelem volné živnosti v oboru poskytování technických služeb a ohlašovací řemeslné živnosti zednictví. Projektem byl pořízen malotraktor, který byl doplněn o lesní vyvážecí vlek, který efektivně doplnil možnost odvozu lesního materiálu a manipulaci s dřevinami přímo na obhospodařovaných lesních pozemcích.

2010

JIPAM CNC s.r.o.

„Pořízení výrobních technologií“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 6 300 tis. Kč

Zakázková výroba rotačních dílců je zajišťována na dvou nových CNC obráběcích centrech pořízených v rámci projektu. Novými produkty jsou přesné součásti pro vysokotlaká šroubení, šroubení pro plynová potrubí, dílce pro hydraulická a hadicová spojení a ostatní drobné rotační dílce. Od roku 2005 tvoří převážná část výroby dodávky komponentů pro automobilový průmysl. Společnost zajišťuje sériově vyráběné dílce v rozsahu dávek od 1 000 do 100 000 kusů. Jako zpracovatelné materiály jsou používány oceli (zejména svařitelný materiál S355J2G3C), nerezové oceli, mosaz, měď a její slitiny.


Jitka Ženčáková

„Nákup CNC soustruhu“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 150 tis. Kč

Firma se zabývá především výrobou magnetických upínacích systémů pro oblast obrábění železných kovů a to jak výrobky na bázi permanentních magnetů tak také na bázi elektromagnetické. Dále pak vyrábí zvedací magnety určené pro manipulaci s železným materiálem. Cílem projektu bylo pomocí nového moderního CNC centra dlouhodobě zvýšit konkurenceschopnost a zvýšit tržní podíl a obrat.


Roman Brenza

„Rekonstrukce truhlářské provozovny a její vybavení výrobní technologií“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 675 tis. Kč

V rámci projektu bylo investováno do technologií nezbytných pro další růst společnosti- spodní fréza, středotlaký stříkací systém, odsávací stěna. Realizací projektu byly významně posíleny jak výrobní tak také obchodní kapacity, což vedlo k podstatnému a dlouhodobému rozvoji podnikatelských aktivit a podniku jako takového.


ANIMA-EXPO s.r.o.

„Nákup nářezového centra a obráběcího stroje CNC technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 3 250 tis. Kč

ANIMA-EXPO s.r.o. se zabývá realizací expozic na výstavách a veletrzích, realizací interiérů a výrobou nábytku. Vzhledem k náročným požadavkům zákazníků se společnost rychle rozrůstala právě v oblasti atypické truhlářské výroby na základě požadavků na atypické prvky v expozicích. V současné době realizuje nejen výrobu nábytku pro atypické expozice, ale i pro náročné interiéry kasin, fitness center, kanceláří a kuchyní a to jak pro domácí, tak i zahraniční trh. Pro podporu výroby byl pořízen obráběcí CNC stroj, nářezové centrum a odsávání.


Dřevo HŽV s.r.o.

„Pořízení výrobní technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 490 tis. Kč

Společnost žadatele podniká v oblasti řezání a zpracování dřeva a předmětem podnikatelské činnosti je tedy zejména řezání kulatiny, sušení řeziva, výroba palet, impregnace dřeva a obecně příprava dřeva na jeho další využití. V rámci projektu došlo k pořízení výrobních technologií (drtiče odpadu, čtyřhranné frézy, dvoukotoučové úhlové pily a briketovacího lisu).


Alan Sekula

„Rekonstrukce dílny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 225 tis. Kč

Zaměřením společnosti je zakázková výroba kuchyní, šaten, schodišť a dveří. Projekt spočíval v rekonstrukci provozovny a v pořízení formátovací pily, olepovačky hran, stolové vrtačky a notebooku. Hlavním cílem projektu, kterého bylo dosaženo, bylo zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím pořízení nového výrobního vybavení.


Stanislav Novák

„Pořízení technologie: vypalovací gravírovací laser a obráběcí fréza 3D“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 100 tis. Kč

Podnikatelská činnost pana Nováka spočívá ve stolařských a truhlářských pracích. V rámci projektu byl pořízen vypalovací a gravírovací laser – umožnil vyřezávání složitých tvarů, gravírování obrázků, nápisů, ozdobného designu. Fréza 3D umožnila frézování plastických tvarů do plošného materiálu. Nové technologie výrazně zkrátily čas potřebný k výrobě jednoho kusu a zároveň byl i rozšířen stávající sortiment o podložky s novým designem, dřevěné upomínkové a reklamní předměty, a o výrobu tvarově složitějších dílců nábytku.


Tomáš Štěrba

„Pořízení CNC technologie a stavební úpravy provozovny“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 3 600 tis. Kč

Firma se zabývá obráběním složitých 3D tvarů na CNC strojích převážně pro automobilový a slévárenský průmysl. Dalším odvětvím je frézování dílů v oblasti zdravotnické techniky a dílů pozorovacích a zaměřovacích přístrojů. Dále se zabývá výrobou všestranných forem a modelů, klasickým frézováním a soustružením. Projektem bylo pořízeno 3osé frézovací centrum, otočný stůl pro 4. a 5. osu a software pro 5osé obrábění.


Miroslav Fuglík

„Pořízení výrobní technologie“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 1 500 tis. Kč

Společnost se zabývá kovovýrobou, zámečnictvím a zakázkovou výrobou. Do výroby byl projektem zaveden univerzální modifikovatelný CNC soustruh s vodorovným ložem souvisle řízeným v osách X a Z s možností rozšíření řízení i na osu C. Technologie je určena pro obrábění rotačních součástek jak z děleného i tyčového materiálu tak i z hutních polotovarů. Umožňuje ovládání ve třech režimech: manuální, poloautomatický, plně automatický.


Roman Jánský

„Obnovení výrobních technologií a zvýšení počtu zaměstnanců“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 2 300 tis. Kč

Důvodem realizace projektu byl objem a struktura zakázek, které měly rostoucí tendenci a nebylo možné je zabezpečit na stávajících technologiích. Pořizované moderní CNC frézovací centrum má tyto základní funkce - frézování, vrtání, gravírování, 3D kopírování. Projekt podpořil dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti reprezentované zejména zvýšením jeho tržního podílu a nárůstem obratu.


Tomáš Legerský

„Nákup olepovacího stroje na hrany typu ABS“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 490 tis. Kč

Pan Legerský vyrábí kuchyňské linky, skříně vestavěné i šikmé, kancelářský nábytek, prodejní pulty, postele, dveře, posuvné dveře, schodiště a zábradlí. Na podporu výroby byl pořízen olepovací stroj na hrany typu ABS. Stroj je vhodný pro opracování melaminu, PVC, ABS, dýhových dílců, papírových hran a masivních nákližků. Jednolitý ocelový rám strojově opracovaný pro větší přesnost a konstrukční stabilitu. Podávací lamelový pás s velkými gumovými segmenty zajišťuje plynulý bezpečný a přesný posuv materiálu s pohybem po vodítkách.


Radek Paulus

„Nákup olepovacího stroje na hrany typu ABS a vysokotlakého stříkacího zařízení“

Program: Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje - Zakládání a rozvoj mikropodniku

Výše investice: 258 tis. Kč

Portfolio výroby obsahuje kuchyňské linky, nábytek, pergoly, obložky, dveře, okna, schodiště a zábradlí. Projektem byl pořízen olepovací stroj na hrany typu ABS a vysokotlaké stříkací zařízení. Oproti stávajícím technologiím dojde k možnosti využívání i širších hran typu ABS. Vysokotlaké stříkací zařízení umožní zkvalitnění povrchové úpravy s úsporou nátěrových hmot.