logo 201 consulting logo

Aktuality

PF 2022

Do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů ... více zde >>

MSV 2021 Brno 8. - 12. 11. 2021

Plánujete-li nákup nové technologie či jinou investici s využitím dotací od Evropské unie, navštivte naši společnost 201 consulting s.r.o. v pavilonu P na stánku 061. více zde >>

Nemovitosti - Výzva VI - Pomoc po tornádu

24. června 2021 zasáhla ČR živelná pohroma v podobě tornáda a MPO v reakci na tuto katastrofu představuje dotační podporu malých a středních podnikatelů, jejichž podnikatelské nemovitosti byly tornádem poškozeny nebo zcela zničeny. více zde >>

PF 2021

Do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů ... více zde >>

POTENCIÁL – VII. Výzva - navýšení alokace

Alokace této výzvy byla navýšena o 300 mil. Kč na 1,4 mld. Kč.

MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE

Dne 14. dubna bude zahájen dotační program TECHNOLOGIE COVID 19 s minimální alokací 300 mil. Kč. O podporu až do výše 20 mil. Kč budou moci žádat malí a střední podnikatelé. více zde >>

DOTACE na STROJE v roce 2020

Aktuální možnosti pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠÍ SPOLEČNOSTI. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST následující dotační tituly: více zde >>

Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva

Dne 6. ledna 2020 byl zahájen příjem žádostí do tří výzev v programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny. Příjem žádostí potrvá do 28. května 2020. více zde >>

PF 2020

Do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů ... více zde >>

8. kolo PRV - schváleno 2 024 žádostí

V rámci 8. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) bylo zaregistrováno celkem 2 381 žádostí s požadovanou dotací v hodnotě 2 968 954 837 Kč. Doporučeno k další administraci je 1 789 žádostí, dalších 235 je v kategorii Náhradník. Nedoporučeno zůstalo 350 žádostí. 7 žádostí o dotaci bylo vyřazeno z administrace z důvodu jejich stažení ze strany žadatele. více zde >>

TECHNOLOGIE - Průmysl 4.0 - X. VÝZVA

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů. více zde >>

8. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun. více zde >>

INOVACE – VII. Výzva - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt. více zde >>

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY OP PIK 2019 - 2020

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních možnostech pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠÍ SPOLEČNOSTI. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST následující dotační tituly: více zde >>

Třetí číslo časopisu MPO pro žadatele v OP PIK

MPO začíná vydávat Informační zpravodaj „OPIK“, který bude především podnikatele informovat o dění ve výše uvedeném programu. MPO se bude snažit informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přinášet další aktuální zprávy týkající se dotační politiky. více zde >>

Vysokorychlostní internet – Výzva II

Podpora rozšíření pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací. více zde >>

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva IV

Máte v plánu pořídit moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie? Nebo setrvačníky či akumulaci energie založenou na stlačeném vzduchu? Do způsobilých výdajů projektu můžete započítat investiční výdaje na pořízení i instalaci technologie akumulace energie. více zde >>

PF 2019

Za celou naši společnost 201 consulting s.r.o. Vám děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce. Do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Pavlína Torhanová, jednatelka společnosti.

Nízkouhlíkové technologie - nové výzvy

Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. více zde >>

Startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 9.10.2018 startuje podzimní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 10 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 3 miliardy korun. více zde >>

201 consulting na MSV 2018 v Brně

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se koná od 1. do 5. října 2018. více zde >>

7. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 9.10.2018 startuje podzimní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 10 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 3 miliardy korun. více zde >>

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN - PRV 6. kolo

Program se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven. více zde >>

NEMOVITOSTI - blíží se nová výzva

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti. více zde >>

TECHNOLOGIE Výzva VII. - Průmysl 4.0

Uvažujete o funkčním či vyšším stupni propojenosti výrobních i nevýrobních technologií při své podnikatelské činnosti? Zajímáte se o budoucnost vaší firmy z pohledu digitální transformace? Typický projekt programu Technologie je zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní stroje a zařízení a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a sledování výrobku. více zde >>

PF 2018

Za celou naši společnost 201 consulting s.r.o. Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce. Do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Pavlína Torhanová, jednatelka společnosti.

DOTACE NA STROJE a SW - TECHNOLOGIE VII. VÝZVA

Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost prostřednictvím digitální transformace? Jste malým či středním podnikem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie. více zde >>

5. kolo Programu rozvoje venkova startuje

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od zítřka přijímá žádosti k 5. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také inovace a projekty spolupráce za 2,6 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci jedenácti operací. více zde >>

201 consulting na MSV 2017 v Brně

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho stánku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se koná od 9. do 13. října 2017. více zde >>

Inovace - Navýšení alokace Výzvy III.

MPO navyšuje alokaci Výzvy III programu Inovace o 500 mil. Kč na celkovou sumu 5,5 mld. Kč (z původní sumy 5 mld. Kč), přičemž se alokace určená pro velké podniky zvýší z 1 mld. Kč na 1,1 mld. Kč. Na základě tohoto navýšení dojde k efektivnějšímu čerpání financí. více zde >>

INOVACE - inovační projekt - IV. Výzva

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem. více zde >>

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - I. Výzva

Podporovanými aktivitami jsou výstavby nových energeticky efektivních budov a výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Je nezbytné, aby budovy pokrývaly svou spotřebu minimálně z 5 procent energií dodanou obnovitelnými zdroji. více zde >>

Nové výzvy OP PIK - Úspory energie v SZT a Smart grids I

Dne 2. února 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory: Úspory energie v SZT – Výzva II a Smart grids I – Výzva II.

Potenciál – Výzva III: Velké podniky překročily svou alokaci

V aktuální Výzvě III. programu Potenciál byly již během prvního dne příjmu Žádostí o podporu velkými podniky podány projekty s celkovou požadovanou dotací 531 023 412 korun, což je dvojnásobek alokace určené pro velké podniky v této Výzvě. Dle textu Výzvy je možné podporu pro velké podniky poskytnout maximálně do výše 10 % alokace na tuto Výzvu, což odpovídá částce 250 000 000 korun. více zde >>

Inovace – inovační projekt

Příjem Žádostí o podporu do programu INOVACE začíná 18. ledna 2016. Ukončení příjmu žádostí je pak plánováno na 18. dubna 2017. Dotaci můžete získat například na pořízení technologie, hardware, software, na stavební výdaje, projektovou dokumentaci, certifikaci produktů a další. Dotaci je poskytována ve výši od 1 až do 100 milionů korun. Míra podpory se v závislosti na velikosti podniku pohybuje od 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky po 25 % pro podniky velké. více zde >>

Program Technologie - alokace

V současné době překročil příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu Technologie výši plánované alokace 1,8 mld. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu, tj. 3,6 mld. Kč, nejpozději však 28. 2. 2017 v 8:00.

Navýšení alokace programu Aplikace

Řídicí orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace I. Výzvy programu Aplikace o 2 mld. Kč, z nichž 400 mil. Kč bude určeno pro velké podniky. Z nově stanovené celkové alokace I. Výzvy programu Aplikace (4 mld. Kč) bude pro velké podniky určena podpora do výše 1,2 mld. Kč.

PF 2017

Za celou naši společnost 201 consulting s.r.o. Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce. Do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Pavlína Torhanová, jednatelka společnosti.

Program Potenciál - příjem žádostí 12. 12. 2016 až 28. 2. 2017

| MPO | POZOR! Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu POTENCIÁL (OP PIK). Program je vhodný pro firmy (bez ohledu na velikost), které plánují zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj. více zde >>

OPŽP - prevence proti povodním i suchu za 1,25 miliard Kč

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují dvě nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 zaměřené na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou. Zájemci o dotaci si mezi sebou rozdělí celkem 1,25 miliardy korun. Příjem žádostí startuje 1. listopadu a poběží až do 5. ledna příštího roku. více zde >>

Ukončení PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 3. KOLA PRV 2014 – 2020

Upozorňujeme na blížící se ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Termín uzavření příjmů Žádostí 3. kola je stanoven na pondělí 31. 10. v 13:00!

Vyhlášení nových výzev OP PIK

MPO vyhlásilo dne 24. října 2016 výzvy v následujících programech podpory: Nemovitosti - Výzva II, Školicí střediska - Výzva II, Marketing - Výzva II, ICT a sdílené služby - Výzva II a ICT a sdílené služby - Výzva III, Partnerství znalostního transferu - Výzva II a Spolupráce - Klastry - Výzva III. Více informací k jednotlivým Výzvám programů: více zde >>

NA PODPORU BYDLENÍ JE PŘIPRAVENO V PŘÍŠTÍM ROCE 411 MILIONŮ KORUN

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016.  více zde >>

Začal Mezinárodní strojírenský veletrh 2016

Brněnské výstaviště v pondělí 3. října 2016 otevřelo brány návštěvníkům 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. V průběhu celého veletrhu můžete navštívit náš stánek, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou informace k plánovaným podzimním výzvám zaměřeným právě na podporu nákupu strojů a moderních technologií.

3. kolo příjmu žádostí z PRV 2014 – 2020

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin. V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. více zde >>

Mezinárodní strojírenský veletrh 2016

3. - 7. 10. Brno - Výstaviště. Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků. více zde >>

Navýšení alokace výzvy Potenciál I. a zrušení vyhlášené výzvy Potenciál II.

Řídicí orgán OP PIK rozhodl po projednání s Národním orgánem pro koordinaci (tj. Ministerstvem pro místní rozvoj) a souhlasu vedení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2016 o navýšení alokace současné I. výzvy na 2.920.000.000 Kč, z čehož 40 % (tj. 1,168 mld. Kč) je předurčeno pro úspěšně hodnocené projekty velkých firem a 60 % (tj. 1,752 mld. Kč) pro úspěšně hodnocené projekty malých a středních firem. více zde >>

POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTI POVEZ II.

Dle informací z Úřadu práce ČR bude dne 23. 8. 2016 dočasně pozastaven příjem žádostí do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. (POVEZ II.). Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

Mimořádná podpora producentů mléka a vepřového masa

Producenti mléka a vepřového masa dostanou další mimořádnou finanční podporu, která jim má pomoci překonat současnou krizi. Plánovaná pomoc evropským zemědělcům činí až 350 milionů eur. Tuzemští zemědělci z nich mohou získat celkem 10,3 milionů eur. Stejnou částku plánuje přidat MZe ze státního rozpočtu. více zde >>

Agentura pro podnikání a inovace

Ve středu 1. června 2016 zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace. Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR je implementační agenturou pro podporu podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. více zde >>

Nový program podpoří zárukami a úvěry malé a střední podniky

Cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání, zvyšování podnikatelské aktivity ve státem podporovaných regionech a také přispívat k rozvoji sociálního podnikání. více zde >>

DOTACE NA NÁKUP ELEKTROMOBILŮ A VYBUDOVÁNÍ DOBÍJEJÍCÍHO MÍSTA

Program Nízkouhlíkové technologie umožňuje v rámci aktuálně otevřené výzvy pořízení osobních a užitkových elektromobilů a výstavbu neveřejné dobíjecí stanice. Způsobilým výdajem je také zpracování studie proveditelnosti, která je nejdůležitější součástí žádosti o podporu. Výše dotace se řídí podle ceny pořízených automobilů, výše dalších výdajů projektu a velikosti společnosti žadatele. Maximální výše dotace je 3 mil. Kč. Zažádat o dotaci mohou podniky na území ČR mimo hl. m. Prahy. Termín ukončení příjmu žádostí je k 31. 7. 2016.

Podání Jednotných žádostí 2016 končí již 16. května

Dne 16. května končí řádné podání Jednotných žádostí 2016. K dnešnímu dni jich Státní zemědělský intervenční fond, který žádosti administruje, přijal necelých 20 tisíc. Objem podaných žádostí odpovídá přibližně dvěma třetinám očekávaného množství.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PRV 2014 - 2020

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství dochází k prodloužení termínu pro 2. kolo příjmu žádostí o jeden týden pro všechny operace. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 od 8:00 do 23. května 2016 do 13:00.

Spuštění Portálu farmáře pro 2. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 26. dubna 2016 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 2. kola příjmu žádostí. Příjem žádostí 2. kola probíhá od 3. května 2016 od 8 hodin do 16. května 2016 do 13 hodin. Žádosti o dotace jsou odevzdávány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

SZIF zahájil příjem žádostí pro Lesnicko – environmentální opatření

Od 22. dubna mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci na Lesnicko – environmentální opatření, která spadají do Programu rozvoje venkova z obou programových období. Pro PRV 2007 – 2013 se jedná o Platby v rámci Natura 2000 v lesích a Lesnicko-environmentální platby. V novém období PRV 2014 – 2020 jde o dvě podopatření v rámci Lesnicko-environmentálních a klimatických služeb a ochrany lesů: Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. Příjem žádostí potrvá do 16. května 2016.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

| SZIF | Pozor! Příjem žádostí bude probíhat od 3.5. do 16.5. Program se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně.

Vyhlášení výzvy pro pakty zaměstnanosti

| OPZ | Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 055 OPZ "Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR". Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 4. 2016, od 4.00. Oprávnění žadatelé: nositelé paktů zaměstnanosti ve formě spolku nebo kraje.

Aktualizace metodiky výpočtu finančního zdraví

| SZIF | Ministerstvo zemědělství informuje o zveřejnění aktualizované Metodiky výpočtu finančního zdraví. Aktualizace Metodiky byla provedena na základě zkušeností z 1. kola příjmu žádostí, kdy byly ze strany žadatelů vznášeny dotazy, resp. požadavky na lepší specifikaci postupu výpočtu finančního zdraví. Aktualizace Metodiky je formálního charakteru.

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

| SZIF | Od dnešního dne mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Start příjmu žádostí se zatím nebude týkat dotačních titulů souvisejících s chovem hospodářských zvířat, jejich příjem bude možný od 15. dubna. více zde >>

287,5 milionu korun pro krajinu a na její schopnost zadržovat vodu

| OPŽP | Na podporu této funkce krajiny vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 29. výzvu pro specifický cíl 4.3, jejíž alokace z evropských fondů ve výši 287,5 milionu korun je primárně určena na podporu opatření k zadržování vody v krajině. Výzva je pro příjem žádostí otevřena od 8. 4. 2016 do 30. 6. 2016.

Zemědělci - kompenzace škod způsobené extrémním suchem

| SZIF | Ministerstvo zemědělství chce pěstitelům částečně kompenzovat škody za loňské extrémní sucho. Navrhuje jim poskytnout 1,24 mld. Kč jako kompenzaci za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci při slabší a kvalitativně horší úrodě způsobené dlouhotrvajícím suchem. více zde >>

Životní prostředí - zahájení příjmu žádosti na protipovodňové projekty a opatření

| OPŽP | Odstartoval příjem žádostí na protipovodňové projekty za 1,65 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí ve 34. a 35. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty. Pro žadatele je připravena celková dotace z EU prostředků ve výši 1,65 miliard korun. Své žádosti mohou žadatelé podávat od 1. března do 31. května letošního rok.

Program rozvoje venkova - jarní kolo - 3. až 16. 5. 2016

| SZIF | V jarním kole Programu rozvoje venkova budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.

Ukončení příjmu žádostí - program Nemovitosti

| CI | Ukončení příjmu žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI - I. výzva. Dovolujeme si vás informovat, že dne 26. 1. 2016 v 9:00 hod. bude v souladu s pravidly Výzvy ukončen příjem Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 2,5 mld. Kč.

Ukončení příjmu žádostí - program Technologie

| CI | Ukončení příjmu žádostí o podporu v programu Technologie – Výzva III. Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 1. v 8:00 hod. došlo v souladu s pravidly Výzvy k ukončení příjmu žádostí o podporu v programu TECHNOLOGIE – Výzva III. z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč. V rámci této výzvy tedy již není možné podat žádost o podporu. Děkujeme za pochopení.

PF 2016

| PF 2016 | Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce. Tým společnosti 201 consulting s.r.o.

Harmonogram pro rok 2016 - OP PIK

| CI | Pro výzvy plánované vyhlásit až v roce 2016 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu nový podrobný Harmonogram. Harmonogram je k nahlédnutí zde.

Program Technologie - III. Výzva

| 201 | V polovině prosince 2015 se chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit výzvu do programu TECHNOLOGIE - III. výzva. S vyhlášením výzvy budou oznámeny podporované okresy. Příjem žádostí bude probíhat od 4. ledna 2015. Program je určen pro malé a střední podniky.

Harmonogram pro rok 2015 - OP PIK

| CI | Dne 2.11.2015 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vydán Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2015. Harmonogram obsahuje všechny Výzvy programů OP PIK, které budou zahájeny již v prosinci 2015. Příjem žádostí bude probíhat od 4.1.2016. Kompletní harmonogram naleznete zde.

Ukončení příjmu žádostí - program Inovace - Inovační projekt

| CI | Program INOVACE – Inovační projekt, příjem předběžných žádostí o podporu bude ukončen dle Výzvy k 30. 11. 2015. Pro přístup k editaci plné žádosti do 1. 12. 2015, je nutné podat předběžnou žádost o podporu nejpozději do 31. 10. 2015, v opačném případě Vám nemůžeme garantovat schválení předběžné žádosti do data zahájení příjmu plných žádostí.

Ukončení příjmu žádostí - program Technologie

| CI | POZOR! Program Technologie – Výzva II. Žádosti o podporu jsou přijímány do 21. 10. 2015 do 24:00 hodin.

Posun příjmu plných žádostí v OP PIK

| CI | Posun příjmu plných žádostí v OP PIK. S ohledem na nevyhovující technickou funkčnost monitorovacího systému MS2014+ došlo k posunu zahájení příjmu plných žádostí o podporu u následujících výzev pro programy podpory OP PIK: Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1. 12. 2015. více zde >>

Program Technologie - příjem žádostí 21. 9. až 21. 10. 2015

| MPO | POZOR! Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu programu TECHNOLOGIE (OP PIK). Tato výzva je určena POUZE na podporu projektů z III. výzvy, IV. prodloužení, programu ROZVOJ (OPPI), v případě, že v těchto projektech nedošlo k zahájení prací před datem podání žádosti o podporu do II. výzvy programu TECHNOLOGIE. Doba příjmu žádostí o podporu je stanovena na 21. září 2015 od 12:00 hod. do 21. října 2015 do 12:00 hod. Na tuto výzvu je plánována alokace 2 mld. Kč.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - 1. kolo

| MPO | První kolo žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo koncem května, skončilo pro některé výzvy 31. srpna 2015. O podporu podnikatelé zažádali již pro více než 3 300 projektů v hodnotě 90,2 miliardy korun. Podávání plných žádostí bude spuštěno k 1. říjnu 2015.