logo 201 consulting logo

Výběrové řízení

Při výběru dodavatele postupujeme dle Pravidel pro výběr dodavatele konkrétního operačního programu nebo v režimu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Naše služby zahrnují zpracování návrhu zadávací dokumentace obsahující podmínky pro zúčastněné dodavatele, návrh vhodných kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, na základě kterých bude zvolen nejvhodnější dodavatel. Dále zajistíme zveřejnění zakázky, její správné vyhodnocení včetně kontroly smlouvy s vítězným dodavatelem a následnou kompletaci celé dokumentace potřebnou k předložení na schválení výběrového řízení příslušným orgánem. 

Realizace výběrového řízení na dodavatele předmětu projektu žadatele je nejdůležitější fází celého administrativního procesu spojeného s vyřízením získání dotace. Případné škody vyplývající z pochybení při vyhotovení dokumentace jsou kryty pojištěním profesní odpovědnosti.