logo 201 consulting logo

Dotační audit

Nejkvalitnější projekty našich klientů vznikají díky dlouhodobé přípravě. Na základě sdílení informací o plánovaných investicích žadatele jsme schopni vyhotovit přehled vhodných dotačních titulů i na investice, které naší klienti plánují až za několik let. 

Cílem Dotačního auditu je na základě poskytnutých informací o podniku žadatele a jeho plánovaných záměrech v budoucím období identifikovat vhodný typ dotačního titulu. U zvolených programů pak přesně definovat základní charakteristiky a podmínky čerpání podpory. Naši klienti tak získají základní představu o programech, které v budoucnu mohou snížit náklady na jejich investice. Přípravu projektu tak optimalizujeme již od počátku podle podmínek vybraných programů.