Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Jak postupujeme

JAK POSTUPUJEME

Předběžné posouzení projektu

Před optimalizací projektového záměru a zpracováním žádosti provedeme předběžné posouzení Vašeho projektu. To se skládá celkem ze tří ověření přijatelnosti – žadatele, projektu a finančního zdraví.

Ověření přijatelnosti žadatele

Kontrola uveřejněných finančních výkazů v obchodním rejstříku za poslední uzavřené účetní období v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce a zápisu v evidenci skutečných majitelů.

Ověření přijatelnosti projektu

Kontrola parametrů projektu v souladu s programovým dokumentem. (Způsobilost výdajů projektu, místo realizace, harmonogram, ověření velikosti a propojenosti podniku atd.).

Ověření finančního zdraví

Výpočet ratingu či analýza podniku v obtížích.

Optimalizace projektového záměru

V rámci Optimalizace projektového záměru navrhneme žadateli nejvhodnější dotační program pro jeho projektový záměr jak z pohledu parametrů přijatelnosti programu, tak případných závazků, které z něj vyplývají. Chcete zpracovat úspěšnou žádost o dotaci na klíč? Nabídneme opatření, jak projekt během jeho přípravné fáze vylepšit v souladu s výběrovými kritérii, aby při budoucím hodnocení obdržel co nejvyšší bodový zisk a tím se zvýšily šance na jeho schválení. 

Zpracování žádosti

V souladu s výstupy Optimalizace projektového záměru sestavíme harmonogram prací na žádosti o podporu a navrhneme postup u celého projektu. Na základě podkladů od žadatele pak připravíme kompletní žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh.

Hlavním cílem je žádost o podporu maximálně bodově optimalizovat, řádně zkompletovat a podat co nejdříve dle nastaveného harmonogramu vybraného dotačního programu. 

Výběrové řízení

Zpracujeme návrh kompletní dokumentace k výběrovému řízení splňující všechny požadavky stanovené poskytovatelem dotace, a to včetně návrhu vhodných kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií.

Zajistíme dodržení všech stanovených procesních postupů včetně správného vyhodnocení zakázky, kontroly smlouvy s vítězným dodavatelem a následné kompletace celé dokumentace potřebné ke schválení výběrového řízení.

Řízení projektu

Jménem žadatele komunikujeme při realizaci projektu s poskytovatelem dotace a dohlížíme na průběh projektu s cílem, aby bylo po jeho ukončení zajištěno vyplacení dotace v plné míře. V případě potřeby připravíme žádost o změnu projektu tak, aby konečný výsledek projektu byl v co největším souladu s aktuálními požadavky žadatele. Naše práce na projektu však nekončí vyplacením dotace na účet žadatele. Projekt sledujeme po celou dobu udržitelnosti až do vypracování poslední monitorovací zprávy.