logo 201 consulting logo

Zpracování žádosti

Před zahájením prací na žádosti o podporu je vždy projektovým týmem provedeno důkladné předběžné posouzení projektu, v průběhu kterého zjistíme, zdali žadatel a připravovaný projekt opravdu splňují všechna kritéria přijatelnosti vybraného dotačního programu. 

V souladu s výstupy Optimalizace projektového záměru sestavíme harmonogram prací na žádosti o podporu a navrhneme harmonogram celého projektu. Na základě podkladů od žadatele pak připravíme kompletní žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh. 

Hlavním cílem je žádost o podporu maximálně bodově optimalizovat, řádně zkompletovat a podat co nejdříve dle nastaveného harmonogramu jednotlivých programů podpory.

Rádi našim klientům zprostředkujeme kontakt na spolupracující subjekty z řad našich partnerů zabývajících se financováním, vědou a výzkumem, energetickými audity, projekčními pracemi, atd.