logo 201 consulting logo

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce,
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura,
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky,
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů,
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven,
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě a
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Informace k jednotlivým programům naleznete na našich stránkách v sekcí Rozvoj venkova, zde.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.