logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Dodatečně schválené projekty - Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - PRV

Dodatečně schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – průběžné schvalování – 10. 3. 2017.

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 10. března 2017 schválil na základě alokace stanovené MZe ČR dalších 7 Žádostí o dotaci v rámci operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Souhrnný přehled schválených Žádostí o dotaci naleznete zde.