logo 201 consulting logo

Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 30.5.2018 další aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2018.

Aktualizace harmonogramu následuje krátce po zveřejnění harmonogramu ve verzích ke dnům 25.5.2018 a 29.5.2018.

Harmonogram je k dispozici zde.

 

Nejvýznamější změny proti minulé verzi Harmonogramu:

V. Výzva Inovace            

Navýšení alokace z 1 mld. Kč na 2,7 mld. Kč;

změna kolové výzvy na průběžnou

 

IV. Výzva Úspory energie            

Navýšení alokace na 6 mld. Kč z důvodu zvýšení absorpční kapacity.

 

I. Výzva Služby infrastruktury - ITI Plzeň               

Posun vyhlášení výzvy na pozdější datum - z kapacitních a časových důvodů.

 

II. Výzva Vysokorychlostní internet

Posun vyhlášení výzvy na pozdější datum - na základě doporučení EK byl posunut termín vyhlášení výzvy na pozdější datum

 

I. Výzva Aplikace - ITI Ostrava - s účinnou spoluprací

Posun vyhlášení výzvy na pozdější datum - na základě návrhu ITI bude vyhlášena v lednu 2019 z důvodu souběhu s národní výzvou.