logo 201 consulting logo

Inovace – inovační projekt

Příjem Žádostí o podporu do programu INOVACE začíná 18. ledna 2016. Ukončení příjmu žádostí je pak plánováno na 18. dubna 2017. Dotaci můžete získat například na pořízení technologie, hardware, software, na stavební výdaje, projektovou dokumentaci, certifikaci produktů a další. Dotaci je poskytována ve výši od 1 až do 100 milionů korun. Míra podpory se v závislosti na velikosti podniku pohybuje od 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky po 25 % pro podniky velké.

Celkově bude v této Výzvě rozděleno 5 miliard korun. Výzva III byla vyhlášena 28. listopadu 2016 a příjem Žádostí o podporu začíná 18. ledna 2016. Ukončení příjmu žádostí je pak plánováno na 18. dubna 2017.

V případě velkého zájmu o program a překročení dvojnásobku (10 miliard korun) žadateli požadovaných prostředků může dojít k uzavření příjmu žádostí i po pouhých 14 dnech od zahájení jejich příjmu. Výzva je vyhlášena jako jednokolová, to znamená, že podáte přímo kompletní Žádost o podporu. K datu podání Žádosti o podporu pak musíte mít ukončený výzkum nebo vývoj vašeho inovovaného produktu nebo procesu, který doložíte dokumentací prokazující existenci např. funkčního prototypu inovovaného produktu nebo procesu.

Více o programu naleznete zde.