logo 201 consulting logo

INOVACE - inovační projekt - IV. Výzva

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Výzva IV. programu INOVACE - inovační projekt.

Mezi další cíle patří rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.

Plánovaná alokace výzvy je 3 000 000 000 Kč. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 300 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu bude zastaven při dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu velkých podniků, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu. Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu MSP při dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu MSP, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Více informací k programu naleznete zde.

Text Výzvy IV programu INOVACE (inovační projekt) a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.