logo 201 consulting logo

MARKETING - PŘEKROČENÍ ALOKACE

V současné době překročil příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV. programu Marketing výši plánované alokace 200 mil. Kč.

Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu tj. 400 mil. Kč, nejpozději však 31.5.2019.

Pro více informací o programu MARKETING pokračujte zde.